Ordförandemöte 16 mars 2024

Här har vi samlat allt material från den digitala ordförandedagen 2024.

Program

Presentationer

Anteckningar

Länkar

 

Under mötet efterfrågades det ett material som kan hjälpa föreningarna att själva presentera Hemslöjden för sina lokala kommunpolitiker och tjänstepersoner. Här finns det en powerpointpresentation att ladda ner: Inför möte med regionala och lokala politiker.