SHR ansöker om expertroll inom UNESCO

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har i veckan ansökt till UNESCO om att bli ackrediterad expertorganisation kopplad till konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Vi får besked om vi blir godkända i juni 2024, då vi i så fall blir en formell del av konventionsarbetet.

Närbild på korgmakares händer som binder en korg. I höger hand håller korgmakaren en kniv, i vänster hand en splitsad gren.

“Immateriellt kulturarv” eller ”levande kulturarv” handlar om traditioner, sedvänjor, färdigheter, uttryck och kunskaper som förs vidare mellan människor. Du kan vara med och synliggöra kulturarvet, stärka dess förutsättningar och inspirera till att hålla det levande.

Därför ansöker Hemslöjden om expertroll inom immateriellt kulturarv

Att ansöka om att bli ackrediterad expertorganisation inom tryggandet av det immateriella kulturarvet är ett naturligt steg för Hemslöjden. Vi har arbetat med tryggandet av det immateriella kulturarvet inom slöjdens områden sedan 1912. Här kommer några exempel på hur vi arbetar med immateriellt kulturarv idag:

Hemslöjdens medlemmar

Hemslöjdens medlemsföreningar finns i hela Sverige och för vidare slöjdens traditioner, tekniker och kunskaper genom ett brett utbud av aktiviteter och evenemang som du kan hitta i vår Slöjdkalender.

Genom medlemsföreningarnas kurser skapar vi också arbetstillfällen för professionella slöjdare. Våra föreningar skapar också mötesplatser för människor som genom att träffas och utbyta kunskaper hjälper till att hålla det immateriella kulturarvet levande.

Rikstäckande projekt och folkbildning inom slöjdens tekniker

Riksförbundet sprider viktiga kunskaper vidare genom folkliga projekt som “1 kvm lin” och “Hemslöjdens dag” och smalare projekt inom exempelvis korgbindning. Vi tar fram folkbildande filmer och häften som “Om Ull” och “Om Lin”.

Företräder och premierar slöjdare inom flera hantverkstekniker

Vi agerar branschorganisation åt ett flertal små hantverksyrken och delar ut stipendier till slöjdare.

Sprider kunskap om hemslöjdens tekniker i media och digitalt

Vi äger ett mediebolag som ger ut tidskriften Hemslöjd, Sveriges största tidskrift inom slöjd, hantverk och DIY. Riksförbundet arbetar aktivt i sociala medier och digitala kanaler med att sprida kunskaperna vidare till fler.

Arrangerar konferenser och evenemang om slöjd och slöjdande

Hemslöjden arrangerar också större evenemang. Ett exempel är den två dagar långa hybridkonferensen “Vad händer när ingen längre kan?” med fokus på vårt immateriella kulturarv ur en slöjdvinkel, som genomfördes i november 2022 i samband med vårt 110-årsjubileum.

UNESCOS konvention fyller 20 år 2023

År 2023 firar Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 20 år! Jubileet uppmärksammas med olika evenemang och aktiviteter i Sverige och världen. Målet är att uppmärksamma och sprida kunskap om immateriella kulturarv världen över och därigenom trygga deras förutsättningar att leva vidare.

Sverige skrev under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2011. Flera myndigheter, organisationer och föreningar deltar i arbetet med konventionen.

Läs mer om konventionen

Läs mer om konventionen på Sveriges webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet: levandekulturarv.se