Nordisk slöjdkonferens/Nordic handicraft conference

Latest updates on our Nordic handicraft conference "Preserving skills for the future – maintaining knowledge chains". /Här hittar du senaste uppdateringarna om den nordiska slöjdkonferensen "Vad händer när ingen längre kan"

händer som flätar en korg

Scrolla ner för information på svenska

Nordic handicraft conference on Nov 24-25 ”Preserving skills for the future – maintaining knowledge chains”

Thursday, November 24, 2022 – Friday, November 25, 2022

Download full conference programme as PDF

Nordiska museet in Stockholm & Online: Buy ticket

According to UNESCO, our intangible cultural heritage holds great significance to cultural diversity and serves as a guarantee for sustainable development. However, in different parts of the world we can now see how many handicraft techniques risk extincion as knowledge chains break without anybody to pass on skills to future generations.

The conference ”Preserving skills for the future – maintaining knowledge chains” puts our intangible cultural heritage in focus as well as civil society’s part in preserving and developing handicraft as a living cultural heritage.

The conference will be held in English and you can choose to participate in-person or virtually.

Tickets and prices

On-site ticket: 1 500 SEK
Online ticket: 1 200 SEK

Buy ticket

PROGRAMME

24 november

13.00-14.45 (CET)

 • Kent Johansson, Chairman of The National Association of Swedish Handicraft Societies, welcomes the audience
 • Opening speech by Lena Sommestad, Chairperson of the Swedish National Commission for UNESCO
 • Moderator Gunilla Kindstrand
 • ”A world with baskets”On stage: Sofia Månsson, Crafts Consultant in Skåne & Katarina Åman, Basket Craftsman
 • ”UNESCO’s convention on the intangible cultural heritage and the role of civil society in this work”On stage: Martin Sundin Isof, Leena Marsio, Senior advisor at the Finnish Heritage Agency & Hildegunn Bjørgen, Senior advisor at Arts Council Norway

14.45-15.15 (CET)

Coffee Break (Included in On-site ticket)

15.20-17.00 (CET)

 • ”Buolvvas bulvii – from generation to generation”On stage:  Johanna Njaita, Operations Manager at Sameslöjdstiftelsen & Nils Johan Labba, Craftsman
 • ”The clinker boat tradition”On stage: Martin Sundin, Director General at Isof
 • ”Tools and activities for promoting living heritage”On Stage: Minna Hyytiäinen / CEO & Kikka Jelisejeff / development manager, Finnish Crafts Organization

17.00-17.30 (CET)

Scholarship Awards Ceremony: The National Association of Swedish Handicraft Societies’ yearly scholarships are awarded by HRH Prince Carl Philip

17.30-20.00 (CET)

Mingling (Included in On-site ticket)

25 november

9.00-10.30 (CET)          

 • Introduction
 • ”Folk costumes and handcraft – stories about identity, fashion, income and knowledge” On stage: Anna-Karin Jobs Arnberg, Superintendent Dalarnas museum & Lina Odell, Journeyman in folk costume making.
 • ”Safeguarding handicraft traditions through dialogue and participatory democracy”On stage: Solveig Grinder Solveig Torgersen Grinder, Senior advisor at the Norwegian Folk Art and Craft Association

10.30-11.00 (CET)

Coffee Break (Included in On-site ticket)

11.00-12.30 (CET)

 • ”Growing together! 1 sqm of flax” On stage: Hillevi Skoglund, Craft consultant in Västra Götaland
 • ”Becoming anew – the contemporary significance of the Hedared basket”On stage: Fadhel Mourali, designer och textile craftsman
 • Closing speech by Amanda Lind, Chair of the Committee on Cultural Affairs

12.30-13.00 (CET)

Lunch (Included in On-site ticket)

Reservation against possible changes in the program

Moderator: Gunilla Kindstrand

Cultural journalist Gunilla Kindstrand has extensive experience as a presenter on Swedish Public TV and as editor-in-chief. She has been a board member of the National Swedish Handicraft Council and the National Swedish Handicraft Association. She is currently a member of the board of the company behind leading Swedish handicraft magazine ”Hemslöjd”.

The conference is arranged by The Swedish National Handicraft Association, supported by Nordisk kulturfond och Estrid Ericsons Foundation.

På svenska

Vad händer när ingen längre kan?

Torsdag den 24 november 2022 – Fredag den 25 november 2022

Nordiska museet i Stockholm samt digitalt: Köp biljett

UNESCO anser att det immateriella kulturarvet är av stor betydelse för kulturell mångfald och en garanti för hållbar utveckling. Men på olika platser i världen ser vi hur flera av slöjdens tekniker riskerar att försvinna när kunskapskedjor bryts och ingen längre kan föra kunskaperna vidare till nästa generation. Slöjdkonferensen ”Vad händer när ingen längre kan?” sätter fokus på det immateriella kulturarvet och civilsamhällets roll i bevarandet och utvecklandet av slöjden som ett levande kulturarv.

Konferensen genomförs på engelska och sker i hybridform: både på plats och digitalt.

Biljetter och priser

Biljett för deltagande på plats: 1 500 kr. (Biljettförsäljningen är nu stängd för biljett på plats.)
Biljett för digitalt deltagande: 1 200 kr

Köp biljett 

PROGRAM

24 november

13.00-14.45

 • Kent Johansson, ordförande Hemslöjden hälsar välkommen
 • Inledningstal av Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet
 • Moderator Gunilla Kindstrand
 • ”Vad vore människan utan korgen?” Med: Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent Skåne & Katarina Åman, korgslöjdare på scenen
 • ”Unescos konvention om det immateriella kulturarvet och civilsamhällets roll i detta arbete” Med: Martin Sundin Isof, Leena Marsio Finnish Heritage Agency & Hildegunn Bjørgen, Arts Council Norway

14.45-15.15

Fikapaus (Fika ingår på Nordiska Muséet)

15.20-17.00

 • ”Buolvvas bulvii – från generation till generation” Med: Johanna Njaita Sameslöjdstiftelsen och Nils Johan Labba, slöjdare
 • ”Klinkerbåttraditionen” Med: Martin Sundin, generaldirektör Isof
 • ”Verktyg och aktiviteter för att främja ett levande kuturarv” Med: Minna Hyytiäinen / CEO och Kikka Jelisejeff / development manager, Finnish Crafts Organization

17.00-17.30

Hemslöjdens stipendier delas ut av H.K.H Prins Carl Philip

17.30-20.00

Mingel för dig som deltar på Nordiska Muséet

25 november

9.00-10.30  

 • Inledning av dagen
 • ”Perspektiv på folkdräkt –  identitet, hantverk, ekonomi och kunskapskälla” Med: Anna-Karin Jobs Arnberg intendent Dalarnas museum och Lina Odell, gesäll i dräktsömnad
 • ”Den allmenne bunadbruken i Norge på Unescos liste over immateriell kulturarv” Med: Solveig Torgersen Grinder, seniorrådgiver i Norges Husflidslag

10.30-11.00

Fikapaus (Fika ingår på Nordiska Muséet)

11.00-12.30

 • ”Growing together! 1 kvm lin” Med: Hillevi Skoglund hemslöjdskonsulent Västra Götaland
 • ”Det blir något annat; Hedaredkorgens samtida betydelse” Med: Fadhel Mourali, designer och textil konsthantverkare
 • Avslutningstal av Amanda Lind, Ordförande i Riksdagens kulturutskott

12.30-13.30

Lunch (ingår på Nordiska Muséet)

Reservation mot eventuella ändringar i programmet.

Moderator: Gunilla Kindstrand

Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand har lång erfarenhet som programledare på SVT och som chefredaktör. Hon har suttit i styrelserna för Nämnden för hemslöjdsfrågor och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Idag är hon ledamot i styrelsen för Hemslöjd Media Sverige AB.

Konferensen arrangeras av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund med stöd från Nordisk kulturfond och Estrid Ericsons stiftelse.