Dalarnas Hemslöjdsförbund

Dalarnas Hemslöjdsförbund är ett ideellt länsförbund med 19 lokala hemslöjdsföreningar och ekonomiska föreningar samt butiker anslutna. Förbundet och föreningarna arbetar med att föra vidare och utveckla Dalarnas slöjdtraditioner. I de lokala hemslöjdsföreningarna kan enskilda personer vara medlemmar.

Hemslöjden i Dalarna arbetar för att tillvarata, utveckla, och förnya slöjden som kultur och näring. Genom slöjd och hantverk medverkar vi till att bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi både värnar och förnyar kulturarvet genom att slöjd och hantverk blir en självklar del av människors vardag. Dalarnas Hemslöjdsförbund erbjuder ett nätverk över hela Dalarna, stöttar medlemsföreningarna i olika frågor och är en länk till riksorganisationen.

Genom att bli medlem stödjer du det arbetet och blir delaktig i verksamheten. Du får del av stöd, trygghet, gemenskap inspiration och kunskap.

Som medlem kan du få rabatt på kurser, t ex hos Sätergläntan i Insjön, och på prenumerationen av tidningen Hemslöjden – en av Sveriges bästa tidskrifter med massor av inspiration.


Välkommen till vår egen hemsida – Hemslöjden i Dalarna – www.hemslojdenidalarna.se

 


I Dalarna finns flera hemslöjdsbutiker som värnar om hög kvalitet och kompetens. Här du kan  köpa slöjd och material eller verktyg till ditt eget slöjdande. Dräktmaterial eller färdigsydda dräkter, både nya och begagnade finns på många av butikerna.


Förbundet är huvudman för hemslöjdskonsulenterna i Dalarna som arbetar över hela länet med att inspirera, dokumentera, sprida information och kompetens, ordna kurser och träffar samt ordna fortbildning för slöjdare och pedagoger. Konsulenterna förmedlar kontakter mellan olika aktörer t ex inom Skapande Skola. Genom att ha det regionala uppdraget att arbeta med främjande av hemslöjd utförs arbetet efter de prioriterade mål och riktlinjer som finns i den av Region Dalarna framtagna Kultur och bildningsplan 2023-2026.


 
 
 
 

 
 
Kattis Karlsson Hofvander – Textil slöjd
tel:  070-668 27 14
kattis.k.hofvander@hemslojdenidalarna.se
 
Fredrik Eriksson Hård slöjd
tel:  070-668 28 14
fredrik.eriksson@hemslojd.org

 


Följ oss gärna på facebook eller instagram


 
Dalarnas Hemslöjdsförbund stöds av Region Dalarna 
 

 
 

länk till facebook

 

 

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Årsmöte för Borlänge hemslöjdsförening den 29/2

Välkommen på årsmöte! Alla medlemmar är välkomna på årsmöte för föreningen, då även styrelse för nästa år väljs. Vi håller till i salen ovanför...

Dräktträff – Leksandsdräktens snörliv och livstycken

Dräktträff - Leksandsdräktens snörliv och livstycken. Vi visar plagg ur Kulturhusets samlingar och pratar om snörliv och livstycken till kvinno- och...

Årsmöte Orsa slöjdlag

Sedvanlig årsstämma för Orsa Slöjdlag. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2024. Anmälan om deltagande till Jeanette Asperén senast 1 mars...

Slöjdhäng mars – Visning av tehuvor

Välkommen på slöjdhäng med Borlänge hemslöjdsförening! Vi träffas och slöjdar. Gunilla Simes visar exemplar ur sin samling av tehuvor Ta med det...

Borstbindning

Tälj och bind din egen svamp- eller bakborste Med hjälp av kniv, yxa och bandkniv formar du och binder en egen liten borste av björk, tagel...