Orsa lin och ull ideell förening

Orsa Lin och Ull Ideell Förening bildades ursprungligen 1984. Föreningen har en ”Linlada” d v s en lokal där vi har våra handredskap

för att kunna bereda  linet från frö till färdig väv.

Vi tar emot grupper och enskilda för att berätta om linet och demonstrera linberedning. Möjligheten finns att pröva på att bereda lin.

Det går också bra att boka lokalen för att bereda sitt lin. Kostar 60kr per person. Kontakta Siv Sparby.

Ullen och det beredda linet arbetar vi i första hand med under de spinnhelger vi har ett par gånger vår och höst i Orsa. Under dessa helger, som vi har i samarbete med Studiefrämjandet, lär vi oss om ullen och linet och hur man spinner dessa fibrer.

Både nybörjare och erfarna deltagare är välkomna!