Äppelbo lamm

Föreningen har som ändamål och syfte att främja och utveckla fårnäringen bland sina medlemmar.

Föreningen bistår sina medlemmar med kunskap om såväl den direkta skötseln av får som tillvaratagande av de olika produkterna.Vi hjälps åt med att förädla fårets och lammets olika produkter kött-ull-skinn.