Orsa Slöjdlag

Orsa Slöjdlag bildades som en egen förening 1973 som en del av Orsa Skattunge Hembygdsförening. Föreningen har en vävstuga på Orsa Hembygdsgård, där även de flesta av övriga kurser hålls.

Knyppling, kurbitsmålning, hårdslöjd, smide och vävning är kurser som regelbundet hålls för att föra kunskapen vidare i Orsas dräktskick och speciella slöjdtekniker. Kurser och aktiviteter sker i samverkan med Orsa Skattunge Hembygdsförening och Studiefrämjandet.

På vävstugan får du kunnig handledning och den är öppen på måndagar kl. 11.00 till 16.00 och onsdagar kl. 18.00 till 21.00.

Vi har terminskurser i bl a sömnad av orsadräkten, träslöjd, kurbitsmålning och orsaknyppling.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att delta i vår verksamhet!