Falu Hemslöjdsförening

Medlemsavgiften är 200:- per kalenderår för vuxna. Hela familjen betalar 300:-. Barn och ungdomar upp till 25 år har gratis medlemskap. Medlemsintresse anmäler du antingen via ”bli medlem-länken” nere eller kontaktar  via Dalarnas Hemslöjd på 023-151 31 och meddelar där ditt ärende.

Vill du slöjda tillsammans med andra är du välkommen på våra slöjdaktiviteter. Under våren 2022 samarbetar vi med länshemslöjdskonsulenterna och Falu kommun vissa på Kulturhuset tio14.   En brodericirkel träffas på måndagar udda veckor kl. 18.00 i butiken Dalarnas Hemslöjd på Stora torget i Falun.  Vi ordnar också helg- och terminskurser i olika slöjdtekniker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har även en Facebooksida där vi uppdaterar regelbundet: Facebook.com/faluhemslojdsforening

För mer information och anmälan till kurser och aktiviteter, se  www.sv.se/dalarna

Välkommen!