Leksands Hemslöjdsvänner

Leksands Hemslöjdsvänner ideell förening, LHV, startades den 1 juni 1995. LHV:s arbete syftar till att bevara, utveckla och ta till vara tekniskt kunnande inom hemslöjden i Leksands kommun. Väcka intresse och sprida kunskap, samt främja nyskapande insatser på hemslöjdens område.

1999 överlämnades Leksands Hemslöjds ekonomisk förening sitt arkiv med värdefulla dokument, mönsterritningar och prover till Leksands Hemslöjdsvänner. Föreningen förvaltar och ansvarar för dessa samlingar av äldre textilier, trä, smide och andra slöjdalster. Samlingen har inventerats och förtecknats. Föreningen har digitaliserat samlingarna och publicerat dessa på Digitalt Museum.

VILL DU STÖDJA HEMSLÖJDEN I LEKSANDS KOMMUN ?
Träffa andra slöjdintresserade. Få information om slöjdaktiviteter. Stödja vårt arbete att bevara Leksandsdräkten.

Då ska du bli medlem i vår förening. Medlemsavgift 250 kr per år. Vår medlemsfolder finner du här. Medlem2022

Idag har Leksands Hemslöjdsvänner ca. 130 medlemmar.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Leksands Hemslöjds vänner får du vårt medlemsbrev och möjlighet att delta i de aktiviteter och kurser som föreningen ordnar.
Du är automatiskt även medlem i SHR (Svenska Hemslöjdsföreningars Riksorganisation)

Ditt medlemskap ger också rikstäckande förmåner:
* Medlemspris när du prenumererar på tidskriften Hemslöjden. Beställning kan göras via epost.
* Medlemserbjudande i 20 av landets hemslöjdsbutiker.

VERKSAMHET
Föreningen anordnar korta kurser, inspirationskvällar och föreläsningar i olika tekniker/ämnen som efterfrågas av medlemmarna. Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet Leksand vid olika arrangemang.

UTFLYKTER och RESOR
Längre och kortare resor till olika slöjdevenemang eller slöjdare ordnas.

DRÄKTUTHYRNING
Leksands Hemslöjdsvänner ombesörjer uthyrning av leksandsdräkten till pojk-konfirmander. Kontaktperson Elisabeth Näs, tel. 073-387 45 57.

SAMLINGAR
Föreningen förvaltar, dokumenterar och arkiverar Hemslöjdens samlingar.

SAMARBETE
Leksands Hemslöjdsvänner samarbetar med andra hemslöjds- och kulturföreningar, studieförbund, Leksands Kulturhus m fl för att främja slöjden i Leksands Kommun.

BÖCKER
Leksands Hemslöjdsvänner har gett ut två fina böcker. Leksandsklädd – som på ett överskådligt sätt visar hur man klär sig i leksandsdräkten och vilka delar som används under kyrkoåret. Hemslöjdare – Möten med hantverkare i arbete med sina hantverk. Böckerna finns bl a att köpa på Leksands kulturhus och Lundells Bok o Papper, Leksand.

 

Banner för Leksands hemslöjdsvänner på Digitalt museum i Hemslöjdens samlingar

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Vadstenaknyppling

För dig nybörjare eller som provat tidigare och vill komma i gång med denna teknik. Knyppeldyna och pinnar finns att låna. Tråd och mönster...

Slöjdträff – Täljstuga

Vi träffas, har trevligt och inspirerar varandra. Ta med material och fika som du behöver under kvällen. Ta gärna med något du täljt och...

Papperblommor – folkliga festdekorationer

I denna kurs får du lära dig att göra blommor av silkes- och kräppapper med inspiration från den folkliga traditionen. Du lär dig några grundmodeller,...

Påsöm

Kurs i påsöm. Vi går igenom historia, material och stygn. Sedan får du själv prova på att brodera. Kursen vänder sig till dig som är nybörjare....

Slöjdträff – Täljstuga

Vi träffas, har trevligt och inspirerar varandra. Ta med material och fika som du behöver under kvällen. Ta gärna med något du täljt och...