Leksands Hemslöjdsvänner

Leksands Hemslöjdsvänner ideell förening, LHV, startades den 1 juni 1995. LHV:s arbete syftar till att bevara, utveckla och ta till vara tekniskt kunnande inom hemslöjden i Leksands kommun. Väcka intresse och sprida kunskap, samt främja nyskapande insatser på hemslöjdens område.

1999 överlämnades Leksands Hemslöjds ekonomisk förening sitt arkiv med värdefulla dokument, mönsterritningar och prover till Leksands Hemslöjdsvänner. Föreningen förvaltar och ansvarar för dessa samlingar av äldre textilier, trä, smide och andra slöjdalster. Samlingen har inventerats och förtecknats. Föreningen har digitaliserat samlingarna och publicerat dessa på Digitalt Museum.

VILL DU STÖDJA HEMSLÖJDEN I LEKSANDS KOMMUN ?
Träffa andra slöjdintresserade. Få information om slöjdaktiviteter. Stödja vårt arbete att bevara Leksandsdräkten.

Då ska du bli medlem i vår förening. Medlemsavgift 250 kr per år. Vår medlemsfolder finner du här! HÄR!

Idag har Leksands Hemslöjdsvänner ca. 130 medlemmar.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Leksands Hemslöjds vänner får du vårt medlemsbrev och möjlighet att delta i de aktiviteter och kurser som föreningen ordnar.
Du är automatiskt även medlem i SHR (Svenska Hemslöjdsföreningars Riksorganisation)

Ditt medlemskap ger också rikstäckande förmåner:
* Medlemspris när du prenumererar på tidskriften Hemslöjden. Beställning kan göras via epost.
* Medlemserbjudande i 20 av landets hemslöjdsbutiker.

VERKSAMHET
Föreningen anordnar korta kurser, inspirationskvällar och föreläsningar i olika tekniker/ämnen som efterfrågas av medlemmarna. Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet Leksand vid olika arrangemang.

UTFLYKTER och RESOR
Längre och kortare resor till olika slöjdevenemang eller slöjdare ordnas.

DRÄKTUTHYRNING
Leksands Hemslöjdsvänner ombesörjer uthyrning av leksandsdräkten, barn, dam och herr. Kontaktperson Elisabeth Näs, tel. 073-387 45 57.

SAMLINGAR
Föreningen förvaltar, dokumenterar och arkiverar Hemslöjdens samlingar.

SAMARBETE
Leksands Hemslöjdsvänner samarbetar med andra hemslöjds- och kulturföreningar, studieförbund, Leksands Kulturhus m fl för att främja slöjden i Leksands Kommun.

BÖCKER
Leksands Hemslöjdsvänner har gett ut två fina böcker. Leksandsklädd – som på ett överskådligt sätt visar hur man klär sig i leksandsdräkten och vilka delar som används under kyrkoåret. Hemslöjdare – Möten med hantverkare i arbete med sina hantverk. Böckerna finns bl a att köpa på Leksands Hemslöjd, Leksand kulturhus och Lundells Bok o Papper, Leksand.

 

banners_hemsida_leksandshv_610px

Relaterat ur Slöjdkalendern

Kyrkoårets textilier och leksandsdräkten

Tillsammans med John Sund, präst i Leksands församling, får vi en inblick i variationerna i kyrkans textilier och i leksandsdräktens...

Vadstenaknyppling

För nybörjare eller du som provat tidigare och vill komma igång igen. Knyppeldyna och pinnar finns att låna. Tråd och mönster finns att...

Skinnsömnad, 2 ggr

Vi lär oss olika sömmar och syr i fårskinn t.ex. tofflor, vantar, kuddar. Du får gärna sy i återbrukat skinn eller egna fårskinn. Material finns att...

Broderiträffar i Anna Hådells anda

Broderiträffar i Anna Hådells anda. Du som tycker om att brodera, kom och träffa likasinnade för inspiration och utveckling. Ta med broderi och...