Möt Erik Lönnemyr: gesäll i slöjdaryrket trä

Träslöjdaren Erik Lönnemyr är en av sex slöjdare som tar gesällbrev 2022. Här berättar han mer om sitt hantverk, gesällprovet och sin syn på Hemslöjden som branschorganisation.

Träslöjdaren Erik Lönnemyr håller upp slev. Framför en infälld bild på Eriks gesällprov.

Visste du att Hemslöjden är branschorganisation för åtta olika hantverksyrken? Det innebär att vi bedömer prov och avgör vilka som ska tilldelas mästar- eller gesällbrev 

Att ta gesällbrev är en milstolpe i karriären för den som lyckas erhålla det. Det är ett internationellt bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande.   

Träslöjdaren Erik Lönnemyr är en av sex hantverkare som tar gesällbrev 2022. Så här svarar han på Hemslöjdens frågor.  

Hur fastnade du för ditt hantverk och hur har intresset utvecklats?

– Jag fastnade för hantverk när jag första gången följde med en vän som arbetar som smed och smidde mig en kniv. Det var något i processen av skapandet som jag fastnade för, något magiskt. Att ha ett rått material, redskap och en tanke till något och sen utförandet. Efter det har jag provat på att arbeta med de flesta material och just trä var det jag gick vidare att faktiskt utbilda mig i. Fast idag, efter att jag utbildat mig har jag börjat hitta tillbaka till andra material igen och hur intresset för hantverk har utvecklats är lite svårt att beskriva, kanske är det en liten hatkärlek. Jag ser ju på hantverk med ett helt annat djup idag än när jag smidde den där kniven. Men lika magiskt och spännande är det än.

Vad skulle du säga är ditt signum som kännetecknar ditt hantverk?

– Mångfald. Jag gör väldigt sällan samma grej. Så det mesta jag gör blir något unikt och olikt. Även om man säkert kan känna igen handen lite vid något jag har skapat så kan nog inget göra direkt anspråk på ”signum”. Jag gillar variation, känsla och flyhänt skapande.

Varför var det viktigt för dig att ansöka om gesällbrev?

– Till en början hade jag inte tänkt ansöka om gesällbrev. Men efter många tankar under min utbildning så bestämde jag mig ändå för att göra gesällprovet för att få mitt arbete granskat av erkända utövare som har varit med ett tag. Det blev lite som en utmaning, att bevisa både för mig själv och för mina kunder att mitt hantverk uppfyller viss kvalitet och kunskap.

Vad fick du göra i ditt gesällprov?

– I mitt gesällprov gjorde jag sex mönsterskurna stekspadar i lönn, tre sinkade teaskar i alm, ask och svart ek och en liten ask med gradade trägångjärn och plattskuret lock i björk och lönn.

Erik Lönnemyrs gesällprov: sex mönsterskurna stekspadar i lönn, tre sinkade teaskar i alm, ask och svart ek och en liten ask med gradade trägångjärn och plattskuret lock i björk och lönn.

Erik Lönnemyrs gesällprov: sex mönsterskurna stekspadar i lönn, tre sinkade teaskar i alm, ask och svart ek och en liten ask med gradade trägångjärn och plattskuret lock i björk och lönn. Foto: Johanna Krantz

Vilket provmoment var svårast och varför?

– Geringarna, det vill säga 45-gradersmötet i hörnen till toppen och botten på teaskarna. Jag hade aldrig gjort det tidigare. 24 geringar skulle göras och varje gering är ganska oförlåtande om den inte blir bra gjord. Särskilt oförlåtande var svarteken som är ett väldigt sprött material att arbeta med.

Vilket provmoment var roligast och varför?

– Det var roligast att göra den lilla asken med gångjärn. Den var utmanande och krävande på ett stimulerande sätt konstant under hela processen. Asken skulle göras ut färskt och eftersom trä är ett levande material som andas, speciellt innan det stabiliserat sig, så kunde det egentligen ha gått hur som helst med den.

Hur ser du på dig och ditt hantverks framtid?

– Jag ser nog på mig och mitt hantverk som småskaligt till att börja med. Sen får vi se hur det kan utvecklas och vad som kan hända. Men jag har lite tankar om hur jag skulle vilja arbeta med hantverk i framtiden.

Vad har du för förväntningar på Hemslöjden som branschorganisation?

– Jag hoppas på att samarbeta med Hemslöjden på olika sätt i framtiden. Bland annat genom stipendieprojekt för utforskning och förmedling av det immateriella.

Mer om träslöjdaren Erik Lönnemyr och hans hantverk

Erik Lönnemyr på Instagram: @eriklonnemyr

Läs om fler gesäller i träslöjd

Maria Lindberg Träslöjdsgesäll 2021

Carl Erik Gullbrand Träslöjdsgesäll 2020

Kirstine Krag Träslöjdsgesäll 2020

Läs mer om gesällbrev och mästarbrev

Läs mer om gesäll- och mästarbrev

Tio hantverkare tog gesällbrev 2021