Se nya filmen ”Väva med lin”

Nu släpper vi tredje filmen ur serien "Om lin: Från beredning till färdigt tyg". Se den här!

Vävläraren Marie Ekstedt Bjersing i filmen "Väva med lin".

”Väva med lin” är den tredje filmen i Hemslöjdens filmserie ”Om lin: från beredning till färdigt tyg”. I den här filmen går vävläraren och linexperten Marie Ekstedt Bjersing från Sätergläntan igenom processen från varpning till färdig väv.

Du får lära dig att varpa, att reda varpen, pådragning, solvning, skedning, framknytning, att spola garnet och att väva. När filmen är slut har du vävt linnetyg. Hur du sköter det på bästa sätt får du lära dig i film nummer fyra: ”Skötsel av linne”.

Filmserien är framtagen av Hemslöjden i samarbete med Sätergläntan och är finansierad av Riksantikvarieämbetet.

Filmerna släpps en och en varannan vecka från och med den 9 februari 2022!

Väva med lin

Se den första filmen: Bereda lin

Se den andra filmen: Spinna lin

 

Vill du veta mer om lin?

1 KVM LIN är ett rikstäckande projekt med syfte att sprida kunskap om linet – odling beredning och slöjd av lin. Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter.