Stipendiat Ellen Arolin

Textildesigner Ellen Arolin, Upplands Väsby, studerar vid Handarbetets Vänner och har tilldelats 10 000 kr från Ingeborg Strömbergs stiftelse. Här berättar Ellen om sig själv och vad hon kommer att använda stipendiet till.

Textilier av Ellen Arolin

Jag heter Ellen Arolin, är 24 år och kommer från Göteborg.

År 2019 tog jag examen från kandidatprogrammet i textildesign vid Textilhögskolan i Borås. I mitt examensarbete fokuserade jag på hållbarhet, och använde mig av spillmaterial från vävindustrin, som jag växtfärgade och sedan handvävde med, för att skapa nya textilier. Under min tid på Textilhögskolan kände jag mer och mer att det kanske inte är industriell textilproduktion jag är mest intresserad av, utan jag blev mer och mer intresserad av hantverk och slöjd, och speciellt handvävning.

Ellen Arolin vid vävstolen

Ellen Arolin, mottagare av Ingeborg Strömbergs stipendium 2020.

Detta ledde till att jag sökte mig vidare till Handarbetets vänners skola, där jag nu går Högre textil hantverksutbildning, vilken är en vidareutbildning inom handvävning och broderi. Denna utbildning valde jag för att få fördjupade hantverkskunskaper, för att öka mina chanser att kunna bli yrkesverksam inom området i framtiden.

Mina stipendiepengar kommer användas till terminsavgiften på Handarbetets vänner.

Följ Ellen Arolin på Instagram!

Juryns motivering:

Ellen Arolin tilldelas 10 000 kr för att vidareutbilda sig inom vävning. I sitt examensarbete från Textilhögskolan i Borås fokuserade hon på hållbarhet och använde sig av spillmaterial från vävindustrin för att skapa nya textilier. Ellen vill förbättra sina möjligheter till att bli yrkesverksam inom området i framtiden genom ökade kunskaper inom området.