Ett JORDigt nummer

Vår tidning HEMSLÖJD kommer ut med sex nummer per år och är Sveriges största tidskrift om hållbarhet, återbruk, slöjd och hantverk. Så här skriver chefredaktör Malin Vessby om senaste numret som har temat JORD:

”Ja, det stämmer. Vi har en enkel lerhög på omslaget. Det är Fylelera, unik svensk stengodslera som i bearbetad form älskats och använts av generationer keramiker. Det är 100 ton keramikhistoria. Senaste numret av Hemslöjd har temat Jord. Läs och få nya infallsvinklar på det som döljs under marken. ”

I tidningen får du förutom Fyleleran träffa Inger Eyssen, som odlar egen bomull hemma på fönsterbrädan, textilkonstnären Birgitta Nordström som väver filtar som blir en sista omsorg när inget annat finns att göra, och formgivaren Lena Viltok som vars kläder är en del av henens kamp mot gruvetableringen i Kallak.

Läs mer om senaste numret på tidningens hemsida.

PS: du vet väl att du som medlem i en hemslöjdsförening har 15% rabatt när du tecknar en prenumeration.