Krukmakare? Dags att ansöka om gesällprov!

Den 22 augusti är det möjligt att avlägga gesällprov på Vårdinge Folkhögskola utanför Gnesta. Sista ansökningsdag är 1 juni för ansökan om att få avlägga gesällprov eller ansökan om validering.

Krukmakare som drejar lera

Att ta gesällbrev är en milstolpe i karriären för den som lyckas erhålla det. Det är ett internationellt bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande.

Sista ansökningsdag 1 juni

Den 22 augusti är det möjligt att avlägga gesällprov på Vårdinge Folkhögskola utanför Gnesta. Vi vill ha din ansökan om att få avlägga provet på plats, alternativt att få validering av dina kunskaper, senast 1 juni.

Tre snabba frågor till krukmakargesäll Anna Löwenhielm

Hur är det att avlägga gesällprov och varför är det egentligen så viktigt? En som vet är krukmakaren Anna Löwenhielm, en av tio skickliga hantverkare som tog gesällbrev via Hemslöjden 2022. Eftersom Anna är autodidakt blev gesällprovet en möjlighet att få kvitto på sin yrkesskicklighet.

Kollage med bilder på krukmakargesällen Anna Lowenhielm samt keramik av densamme.

 Bildtext: Kollage med keramik av Anna Löwenhielm.

Varför var det viktigt för dig att ansöka om gesällbrev?

– Gesällbrevet är ett kvitto på min yrkesskicklighet och kvaliteten i mitt arbete. Det är därmed också en trygghet för mina kunder och kursdeltagare. För branschen som helhet är det viktigt med tydliga kriterier som bekräftar den långa och gedigna erfarenhet och utbildning som många krukmakare har bakom sig. Det sätter ljus på yrket och höjer statusen för konsthantverket.

Vad fick du göra i ditt gesällprov?

– Gesällprovet i krukmakeri innehåller tre delar; ett teoretiskt prov, ett praktiskt prov och en genomgång av färdiga alster. I den teoretiska delen fick jag göra ett skriftligt prov om keramikteori så som bränningar, råmaterial, tekniska detaljer och hållbarhetsaspekter. I den praktiska delen fick jag dreja en uppsättning alster på plats inför en jury. Jag fick också visa upp delar av min färdiga produktion för att visa att jag behärskar glasering, engobering, dekor, bränningar och föremålens funktion.

Vad har du för förväntningar på Hemslöjden som branschorganisation?

– Vi har ingen rikstäckande intresseförening inom keramik i Sverige vilket jag tycker är synd. Som tur är fungerar Hemslöjden som branschorganisation och jag hoppas att ni fortsätter att stärka krukmakaryrket genom arbetet med gesäll- och mästarprovtagningarna. Jag hoppas också att andra delar av keramiskt konsthantverk får plats i Hemslöjdens kanaler. Ju mer vi alla visar konsthantverkets bredd och den skicklighet som ligger bakom desto bättre.

Läs hela intervjun med Anna Löwenhielm

Läs om fler krukmakargesäller!

Maja Ahnlund, krukmakargesäll 2022

Maria Hansdotter, krukmakargesäll 2021

Åsa Fällgren, krukmakargesäll 2021

Caroline Fredriksson, krukmakargesäll

Mer information om gesällbrev i krukmakaryrket

Här hittar du aktuella provbestämmelser

Läs mer om gesällbrev och mästarbrev

Agneta Carlson
Hemslöjdens förbundskansli
Telefon: 08-545 494 52
E-post: agneta.carlson@hemslojden.org