Möt Maja Ahnlund: krukmakargesäll

Krukmakaren Maja Ahnlund är en av sex slöjdare som tar gesällbrev 2022. Här berättar hon mer om sitt hantverk, gesällprovet och sin syn på Hemslöjden som branschorganisation.

Kollage med keramik av Maja Ahnlund, krukmakargesäll 2022.

Visste du att Hemslöjden är branschorganisation för åtta olika hantverksyrken? Det innebär att vi bedömer prov och avgör vilka som ska tilldelas mästar- eller gesällbrev 

Att ta gesällbrev är en milstolpe i karriären för den som lyckas erhålla det. Det är ett internationellt bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande.   

Krukmakaren Maja Ahnlund är en av sex hantverkare som tar gesällbrev 2022. Så här svarar hon på Hemslöjdens frågor.  

Hur fastnade du för krukmakeri och hur har intresset utvecklats?

–  På gymnasiet fick jag chansen att testa drejning och sen var jag fast! Mitt gymnasiearbete gick ut på att försöka lära mig dreja, men jag upptäckte snabbt att det inte är möjligt på fem månader med bara Youtube. Någon vecka innan studenten snubblade jag av en slump över en folkhögskola i Grebbestad som erbjöd en 1-årig keramikutbildning och där kom jag in!

Utbildningen gjorde mig bara mer intresserad och jag ville lära mig mer. Jag hamnade på Gotland för att gå 100-veckorsprogrammet ”Hantverkslärling”, via Stiftelsen för hantverk och utbildning och har sedan tre år tillbaka gått som lärling i flera olika krukmakerier på Gotland. Med hjälp av fantastiska keramiker har jag lärt mig både hantverket men också hur verkligheten som keramiker ser ut, vilket är så mycket mer än att bara dreja.

Det är hårt slit, frustration och eufori innan det ger resultat. Det är som mina lärare säger: “Att vara keramiker handlar om att kunna klara nederlagen när allt skiter sig”.

Själva processen i sig är tidskrävande och resultatet blir ofta inte som man tänkt sig, men däremellan kommer ljusglimtarna i att få öppna en ugn med fantastiska saker eller att få en glasyr att bete sig som den ska och det gör mödan värd.

Efter gesällen studerar jag nu vidare i Danmark vid Royal Danish Academy på deras program Crafts in Glass and Ceramics, en internationell konsthögskola med placering på Bornholm.

Keramik av Maja Ahnlund

Keramik av nyblivna gesällen Maja Ahnlund.

Vad skulle du säga är ditt signum som kännetecknar ditt hantverk?

–  Jag är fortfarande i begynnelsen av mitt skapande och är lite osäker på vad som är just mitt signum. Men just nu är jag väldigt intresserad av form och yta, att försöka få händerna att samarbeta med den idé jag har i huvudet: att experimentera med den perfekta glasyren som framhäver godset eller döljer det. Formen som bara känns rätt när jag ser den, är viktig för mig just nu. Sen vet jag aldrig vart det leder, om något år kanske jag fokuserar helt på något annat.

Varför var det viktigt för dig att ansöka om gesällbrev?

–  Jag har gått som lärling de senaste tre åren och jobbat mot att kunna ta Gesällen. Min ambition har alltid varit att bli bättre på att dreja, att utvecklas. Jag ser gesällen som ett sätt att på papper få en bekräftelse på att det jag gör är grundat i hantverk och kunnande. Gesällbrevet blir ett godkännande på att jag som hantverkare kan leverera kvalitativa produkter. Jag är inte i nuläget en storproducent av mitt eget gods utan har drejat åt andra de senaste åren, men med en gesäll så känner jag att jag kan våga. För mig blir gesällen något att luta mig emot för att kunna styrka min förmåga gentemot kunden, att det jag skapar faktiskt är bra och att jag kan lita på det själv. Men även viktigt för branschen i sig eftersom det är ett kvitto på både kunskap och kvalitet, vilket behövs just nu när intresset är väldigt stort för keramik och konsthantverk.

Vad fick du göra i ditt gesällprov?

–  Provet gjordes i tre delar, en praktisk del där jag under en förbestämd tid fick dreja en serie med likformigt gods bestående av koppar, skålar, kannor och tallrikar efter mått. Och två teoretiska delar, ett skriftligt prov och en presentation av eget gods där användarvänlighet och hantverket bedömdes.

Vilket provmoment var svårast och varför?

–  Tiden! Det var väldigt stressigt att hinna, men att vi var två som stöttade varandra tyckte jag var väldigt fint.

Vilket provmoment var roligast och varför?

–  Att få visa upp min medtagna serie tyckte jag var väldigt roligt! Jag var riktigt nervös då det alltid är lite pirrigt när man ska visa upp sina verk för andra med mer erfarenhet och sedan få dem bedömda. Men samtidigt är det sådant man växer av, att få feedback på saker man kanske inte tänkt på eller bara få en klapp på axeln.

Hur ser du på dig och ditt hantverks framtid?

–  På kort sikt ser det ljust ut, den keramikboom som pågår är fantastisk för konsthantverket i stort och speciellt för keramiken som verkligen fått ett lyft. Det är roligt att vi är så många som hittat leran och att keramiken får en högre status.

På lång sikt kommer vi vara många som slåss om en liten scen. Trots att keramiken är bred just nu kommer det bli större konkurrens för att kunna leva på sitt hantverk. Men jag tänker att i takt med att fler uppskattar hantverket så börjar fler se sig omkring efter olika saker och stilar, vilket gör att alla keramiker kan tillfredsställa någon.

Vad har du för förväntningar på Hemslöjden som branschorganisation?

– Jag hoppas att Hemslöjden fortsätter uppmärksamma gesäller och mästare då det stärker och lyfter vår bransch för människor som kanske inte vet om att gesällbrevet och mästarbrevet faktiskt finns. Det ger direkt feedback för alla aktiva keramiker och vår yrkesstatus stärks.

Mer om krukmakare Maja Ahnlund och hennes keramik

Maja Ahnlund (Maya) på Instagram: @ahnlund.maja

Läs om fler krukmakargesäller!

Anna Löwenhielm, krukmakargesäll 2022

Maria Hansdotter, krukmakargesäll 2021

Åsa Fällgren, krukmakargesäll 2021

Caroline Fredriksson, krukmakargesäll

Läs mer om gesällbrev och mästarbrev

Läs mer om gesäll- och mästarbrev i krukmakeri här

Läs mer om gesäll- och mästarbrev