Dags att ansöka om gesällbrev och mästarbrev

1 februari är det dags att ansöka om gesäll- eller mästarbrev inom de tekniker där SHR bedömer prov, nämligen: vävning, broderi, stickning, dräktsömnad, träslöjd och garvning.  

Kirstine Krag med gesällbrev

På bilden: Kirstine Krag, första kvinnliga gesäll inom slöjdaryrket Trä.

Vill du bli yrkesverksam inom ett slöjdyrke? Då ska du ansöka om mästarbrev eller gesällbrev! Ansökan sker vid två tillfällen: 1 februari och 1 september 2023. Krukmakaryrket har ett eget ansökningsförfarande och beslut har ännu inte tagits om var och när 2023 års gesällprov ska genomföras.

Varför ska jag ansöka om gesällbrev eller mästarbrev? 

Att ta gesällbrev är en milstolpe i karriären för den som lyckas erhålla det. Det är ett internationellt bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande.

Elisabet Carle tog gesällbrev i dräktsömnad 2022, sitt tredje!  Så här säger hon:

”Gesällbrevet är bevis på att jag har goda kunskaper och yrkesskicklighet inom folkdräktsömnad. Gesällbrevet är högt värderat även internationellt och det är en stolthet och stor glädje att få äga ett gesällbrev”

Gunnel Andersson tog mästarbrev i handvävning 2020. Så här beskriver Gunnel känslan att ta mästarbrevet:

”Det känns stort och betydelsefullt att få mästarbrev, ett internationellt yrkesbevis, ett bevis på min yrkesskicklighet och erfarenhet inom vävområdet. Eftersom flera utbildningsvägar kan leda fram till samma yrke är det viktigt att det finns en möjlighet att få ett godkänt kompetensbevis oavsett väg.”

Vad krävs för att få gesällbrev?

För att få avlägga ett gesällprov måste du ha minst tre års yrkesutbildning med praktik. Förutom ett godkänt prov krävs en stor teoretisk och praktisk kunskap inom området.Gesällprovet som ska omfatta minst 160 timmar kan utföras i slutet av en utbildning eller som enskilt arbete. När gesällprovet är inlämnat avgör en granskningsnämnd om det ska belönas med ett gesällbrev.

Stora riksvapnet av träbildhuggaren Karl Sjögren

Stora riksvapnet av årets gesäll 2017, träbildhuggaren Karl Sjögren.

Vad krävs för att få mästarbrev?

För att erhålla ett mästarbrev ska du ha minst 10 000 timmar inom yrket, vilket motsvarar cirka sex års dokumenterad utbildning och/eller arbete inom yrket. Du ska också ha genomgått Sveriges Hantverksråds Mästarutbildning.

Utställning med stickade tröjor i starka rosa, röda. lila nyanser.

Stickade tröjor av Ulla Engquist som fick sitt mästarbrev i stickning 2018.

 

Mer information

 

Agneta Carlson
Hemslöjdens förbundskansli
Telefon: 08-54 54 94 52
E-post: agneta.carlson@hemslojden.org