Handvävaren Johanna Krantz får stipendium

Johanna Krantz tilldelas 20 000 kr ur Sätergläntans vänners stipendiefond för att kunna avlägga gesällprov inom handvävaryrket.

Johanna Krantz vid spinnrocken.

Foto: Karin Boo

”Här på Sätergläntan har jag fått mycket utrymme i att fördjupa mig i historiska rekonstruktioner av väv. Det passar mig bra då jag jag är väldigt historieintresserad! Jag tycker också väldigt mycket om att arbeta med materialet från grunden. Jag spinner gärna materialet som jag sedan använder i mina projekt, både i ull och lin.” Det säger Johanna Krantz som tilldelas Sätergläntans Vänners stipendium på 20 000 kronor.

Handvävaren Johanna Krantz, från Lessebo i Småland, studerar sitt tredje år på Sätergläntans vävutbildning och får 20 000 kronor för att kunna avlägga gesällprov inom handvävaryrket. Här presenterar hon sig själv i en liten film.

 

Blandade verk av handvävaren Johanna Krantz.

Blandade verk av Johanna Krantz som tilldelas Sätergläntans Vänners stipendium 2022.

Om Sätergläntans vänners stipendium

Sätergläntans Vänners stipendium delas ut till studerande på Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk,som ägnat mycket tid åt att skaffa sig kunskap om slöjd och hantverkstekniker och befinner sig i ett skede i sina studier där examensarbete, gesällbrev eller annan form av arbete på avancerad nivå ska utföras. Stipendiet kan sökas av enskild person, föreslås av extern person eller utses av stipendiets nämnd. 2022 delas 20 000 kr ut.

Stipendiegruppens motivering:

”Johanna Krantz tilldelas Sätergläntans Vänners stipendium på 20 000 kr för att kunna avlägga gesällprov inom handvävaryrket. Johannas historiska intresse har lett in henne på vävning som resulterat i flera spännande projekt och rekonstruktioner. Johanna har en gedigen bakgrund inom textil och inom tillskärning. På Sätergläntan har hon närmat sig textilen från grunden, alltifrån materialen till de färdiga produkterna. Därigenom har hon fått en djupare förståelse för handens skaparkraft och en djupare kunskap om textilkonsten. Genom sitt ambitiösa synsätt, där hela processen involveras och genom att dela med sig av sin kunskap har Johanna stor potential för vidare utveckling. Johanna vill i sitt gesällprov analysera och rekonstruera en historisk väv. Pengarna ska användas för material och studieresor för att studera äldre textil. På sikt vill Johanna starta ett eget företag med inriktning på historisk väv.”

Följ Johanna Krantz på Instagram

Läs mer om Hemslöjdens stipendier

Prins Carl Philip delar ut stipendier när Hemslöjden fyller 110 år

Nyhetsarkiv om Hemslöjdens stipendier

Vill du söka stipendium i slöjd? Läs och ansök