Linet bereder väg till textil hållbarhet

Nu startar det riksomfattande projektet 1 kvadratmeter lin. Ett samarbetsprojekt mellan landets regionala hemslöjdskonsulenter/utvecklare, Svenska Spetsar och SHR (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) samt dess medlemsföreningar. Projektet syftar till att få fler att upptäcka glädjen i slöjden och görandet, samt öka medvetenheten kring dagens textila produktion och konsumtion. Förra året genomfördes projektet i Västra Götaland och runt 700 personer var med och odlade spånadslin.

Projektet 1 kvm lin
Den som vill delta i projektet och odla 1 kvm lin anmäler sig till närmaste hemslöjdsförening eller regionala hemslöjdskonsulenter/utvecklare och får då en påse linfrö samt en odlingsbeskrivning. Deltagarna kommer under odling och beredning att få nyhetsbrev med fakta, tips och kuriosa kring lin. Projektet håller också kontakten via en Facebookgrupp och hashtag #1kvmlin2021.

I dag odlas inget spånadslin kommersiellt i Sverige och som textilfiber på den globala marknaden är linfibern marginell. Men lin är en textil fiber med många fantastiska egenskaper och som går utmärkt att odla på våra breddgrader. Insikt i vad textil är (som i detta fall en liten påse med frö som växter och blir en fantastisk textilfiber) leder förhoppningsvis till en annan syn på textil. Den som förstår att uppskatta värdet i textilier kommer för alltid att se med andra ögon på loppmarknadens gamla kökshanddukar.

Linet är en upplevelse för alla sinnen.
I jorden växer linet. I människan växer kunskap.
I en kvadratmeter lin växer såväl kläder, isolering och mat, som handlag och textilkunskap. 

För mer information om projektet, kontakta nationella arbetsgruppen:

Vill du vara med och odla lin? Gå med här!