Örebro läns slöjdförening

Inför Hemslöjdens dag 2020 har vi ställt några frågor om föreningsliv och hemslöjd till våra hemslöjdsföreningar ute i landet. Här har hela styrelsen för Örebro läns slöjdförening, genom ordförande Anneli Linder, svarat på frågorna.

Örebro läns slödförening

Vi är en förening med många kunniga och intresserade av slöjd. Känns som att vi har mycket större potential att växa. Det vi saknar är att ännu mer kunna jobba digitalt men vi har sen i våras fått väldigt bra lokaler där vi tror att det kommer bli mycket lättare att verka. Sen vårat länsmuseum stängde har det varit lite tungrott att få till verksamhet.

Vad är det bästa med att slöjda i en förening?

Att kunna träffa likasinnade och att lära av varandra. Inspirerande!

Hur ser du på slöjdens roll i samhället idag?

Den är jätteviktig, det är något handfast att slöjda, man får använda sin kreativa förmåga, se resultat och känna sig tillfreds. Den är en kraft som når våra inre sinnen, svårt att sätta ord på men den gör något gott med oss. Orden blir överflödiga. Den är en samlande kraft, ett urbehov.

Har din förening någon planerad aktivitet under Hemslöjdens dag?

Ja, vi ska spela in en film om textiltryck som också läggs ut på Örebro konsthalls hemsida.

Finns det något speciellt som du och din förening skulle vilja visa eller dela med er av?

Ja, vi har gjort en film om textiltryck som vi vill dela med oss av, en väldigt enkel sådan, vi är inga filmare!

Läs mer om Örebro läns slöjdförening här.

Klicka här för att bli medlem i Örebro läns slöjdförening.