Örebro läns slöjdförening

Vi har glädjen att kunna erbjuda ett besök i Stockholm för att se en unik utställning med mattor av Märta Måås Fjätterström, den 18 november 2019.

Vi reser med Vänerbuss. Avgång från Resecentrum i Kristinehamn kl. 07.00. Vi stannar vid hållplatsen i Lanna ca kl. 07.45 där deltagarna från Fjugesta kliver på. Ev några fler stopp för påstigning. Studiefrämjandet bjuder på kaffe/te och smörgås på förmiddagen.

När vi kommer fram till Stockholm, börjar vi med lunch, ca kl. 11.15 – 11.30. Vi har bokat på Kaffegillet vid Stortorget. Restaurangen ligger på gångavstånd från Slottet. Lunchen kostar 155 kr och den betalar var och en själv. Meddela oss vid anmälan om du önskar äta lunch på Kaffegillet (eller på egen hand) och om du i så fall föredrar kött, fisk eller vegetariskt. Detta görs enklast via vår web.
Blir vi fler än 30 personer, så delas gruppen i två enligt följande: Kl. 12.30: 1:a visning med guide i utställningen. Andra halvan har då ”ledigt” och kan strosa iGamla stan eller på Slottet. Kl. 13.30: 2:a visning med guide i utställningen. Den förra gruppen har då sin ”lediga” tid.Blir vi högst 30 personer, går samtliga till visningen kl 12.30 och vi får då ledig tid efteråt.Avfärd hemåt ca kl. 15.30 – 16.00, åter Kristinehamn ca kl 19.00.
Pris: för aktiva deltagare och cirkelledare som samarbetar med Studiefrämjandet 295 kr/person.Övriga intresserade som inte samarbetar med Studiefrämjandet får delta i mån av plats, det kostar då 595 kr/person. I priset ingår buss, fika, entré och guidning av utställningen på Slottet.
Faktura kommer från Studiefrämjandet efter anmälan.

Bindande anmälan senast den 28 oktober, helst via vår web, till:www.studieframjandet.se/orebro Sökord: utställning
Eller:
Susanne Eriksson, susanne.eriksson@studieframjandet.se tel 019-16 83 10
Maria Coldén, maria.colden@studieframjandet.se tel 0550-184 35
Suzanne Palmquist, suzanne.palmquist@studieframjandet.se tel 0560-76 50 26

 


 

 

 

 

Örebro läns slöjdförening bildades år 1883 och är därmed en av landets äldsta slöjdförening.
Den som gav den första impulsen till att bilda en slöjdförening i Örebro var fabrikören Daniel Julius Elgérus. Redan på hösten 1875 hade han fört saken på tal. Av olika omständigheter kom frågan om att bilda en sådan förening att vila till 1882. Det året väckte häradshövdingen Carl Stenberg och Elgérus förslag hos Hushållningssällskapet, som vid den här tidpunkten var den institution i länet som närmast hade ansvaret för hemslöjden, om inrättande av en ”under sällskapet sorterande förening med ändamål att taga hemslöjden om hand”.
Den 2 maj 1883 hölls det första egentliga sammanträdet i Örebro tingssal. Därmed kan Slöjdföreningen anses bildad.

 

Hållbarhet
Vi strävar efter hållbarhet, för både människor och natur. Det betyder att vi använder naturmaterial, spill material och återbrukar.
Kunnighet
Hemslöjden har praktisk erfarenhet och gedigen kunskap om det handgjorda. Vi behärskar hela processen; från råmaterialens framställning till de färdiga föremålen.
Kreativitet
Hemslöjd är kreativ. Kreativiteten gör att vi inte behöver lita till andras lösningar, utan skapar våra egna.
Gränsöverskridande
Hemslöjden förenar traditioner, generationer, kulturer och sammanför historia med nutid.
Dräktrådet
Ett forum för dräktfrågor i länet. Hit kan du vända dig med frågor som berör främst länets folk- och bygdedräkter. Rådet anordnar olika program med anknytning till folkdräkt och modedräktens historia. Dräktrådet består av representanter för länets slöjdförening, Örebro läns hembygdsförbund och museum, för Svenska folkdansringen och studieförbund med kurser i folkdräktssömnad samt länshemslöjdkonsulenten. Dräktrådet nås på 019-46 54 03 alt. 070-546 54 27.