Örebro läns Slöjdförening

Hej på er!
Här kommer artikeln om Karin så ni kan läsa.———————————————————————————————————————————————————————————–
Program – Höst 2021

Nu var det länge sen vi har hörts men nu är vi på gång igen. Vi kommer att satsa på våra slöjdcaféer sista onsdagen i månaden och jobba vidare med vår utställning ”Möten” som vi fick ställa in i våras. På slöjdcaféerna har vi alltid en gäst som presenterar något hantverk. Men ta gärna med dig ett eget hantverk. Föreningens täljhäst finns på plats med tillgång till trä att jobba i men vill du ha färskt så ta med det själv.
Det kommer att komma ut med ett program lite senare och kommer att läggas ut på vår hemsida och FB sida, så håll koll. Roligt att kunna få träffas igen.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Örebro läns slöjdförening bildades år 1883 och är därmed en av landets äldsta slöjdförening.
Den som gav den första impulsen till att bilda en slöjdförening i Örebro var fabrikören Daniel Julius Elgérus. Redan på hösten 1875 hade han fört saken på tal. Av olika omständigheter kom frågan om att bilda en sådan förening att vila till 1882. Det året väckte häradshövdingen Carl Stenberg och Elgérus förslag hos Hushållningssällskapet, som vid den här tidpunkten var den institution i länet som närmast hade ansvaret för hemslöjden, om inrättande av en ”under sällskapet sorterande förening med ändamål att taga hemslöjden om hand”.
Den 2 maj 1883 hölls det första egentliga sammanträdet i Örebro tingssal. Därmed kan Slöjdföreningen anses bildad.

 

Hållbarhet
Vi strävar efter hållbarhet, för både människor och natur. Det betyder att vi använder naturmaterial, spill material och återbrukar.
Kunnighet
Hemslöjden har praktisk erfarenhet och gedigen kunskap om det handgjorda. Vi behärskar hela processen; från råmaterialens framställning till de färdiga föremålen.
Kreativitet
Hemslöjd är kreativ. Kreativiteten gör att vi inte behöver lita till andras lösningar, utan skapar våra egna.
Gränsöverskridande
Hemslöjden förenar traditioner, generationer, kulturer och sammanför historia med nutid.
Dräktrådet
Ett forum för dräktfrågor i länet. Hit kan du vända dig med frågor som berör främst länets folk- och bygdedräkter. Rådet anordnar olika program med anknytning till folkdräkt och modedräktens historia. Dräktrådet består av representanter för länets slöjdförening, Örebro läns hembygdsförbund och museum, för Svenska folkdansringen och studieförbund med kurser i folkdräktssömnad samt länshemslöjdkonsulenten. Dräktrådet nås på 019-46 54 03 alt. 070-546 54 27.