Göteborgs och Bohusläns ideella hemslöjdsförening

Inför Hemslöjdens dag 2020 har vi ställt några frågor om föreningsliv och hemslöjd bland våra slöjdföreningar ute i landet. Ulla Andersson är ordförande i Göteborgs- och Bohusläns ideella hemslöjdsförening, en länsförening med sju lokala föreningar. Så här berättar hon om slöjden och föreningarna i Göteborg och Bohuslän.

Dekorerade kuddar, Göteborgs och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening
Fiskebåtar i glas, Göteborgs och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening

Fiskebåtar i glas, Göteborgs och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening

Göteborgs och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening bildades 1984 som en sammanslagning av de 19 lokalföreningar som Kerstin Lychow startade mellan -82 till –86 i Bohuslän. I dag har antalet minskat drastiskt till 7 lokalföreningar med sammanlagt ca 650 medlemmar, många stödjande och inte aktiva. Minskningen beror naturligtvis på många saker; det har gått 40 år, men några finns fortfarande kvar, bl a undertecknad.

Då på 80-talet fanns inte så mycket föreningsverksamhet, så ”alla” som slöjdade ville vara med i den lokalslöjdförening som var i kommunen, nästan alla var ” kommunbundna”.
Mottot för alla var och är att bära vidare slöjdtraditionerna, men kanske på ett nyskapande sätt. Själv har jag slöjdat sedan barnsben i de flesta tekniker.

Vad är det bästa med att slöjda i en förening?

Att vara medlem och slöjdare ger en gemenskap, så stor, att man inte fattar vidden av den förrän man, av en eller annan anledning, inte kan ta del av den. Sedan är gemensam försäljning naturligtvis en stor social, praktisk och ekonomisk fördel.

Hur ser du på slöjdens roll i samhället idag?

Just nu, med Covid-19 som ett stort hängande spöke över oss, tycker jag att slöjden har fått ett skrämmande bakslag. Ingen vågar nånting, alla har en åsikt men ingen vet nånting. Det tar bort skaparglädje, social gemenskap m.m, och personligen tror jag att det kommer att ta många år, och vi kommer att tappa många slöjdare innan ”allt” blir som vanligt igen, om någonsin. Pessimistiskt eller realistiskt, tiden utvisar.

Har din förening någon planerad aktivitet under Hemslöjdens dag?

I och med att Bohuslän har så många lokalföreningar, har det inte blivit nån stor gemensam manifestation med länsföreningen, utan vissa lokalföreningar har gjort sin egna ”Hemslöjdens dag ” på hemmaplan. Med hänvisning till föregående punkt är det glädjande att flera lokalföreningar gör t ex resor, utställningar tillsammans, bjuder in varandra till slöjdarkvällar m.m. Om inte annat på digital basis. Det ser jag som positivt!

Läs mer om Göteborgs- och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening här.

Klicka här för att bli medlem i en av slöjdföreningarna i Göteborg- och Bohuslän.

Tygskålar

Tygskålar, Göteborgs och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening

Nåltovade djur

Nåltovade djur, Göteborgs och Bohusläns ideella Hemslöjdsförening