Göteborg och Bohusläns ideella hemslöjdsförening

Göteborg och Bohusläns ideella hemslöjdsförening samlar alla lokala hemslöjdsföreningar i länet.