Göteborg och Bohusläns ideella hemslöjdsförening

Våren 2021

Göteborg och Bohusläns ideella hemslöjdsförening är en förening som samlar de sju lokala hemslöjdsföreningar i länet.

Årsmöte 2021

Den  20 mars  Digitalt

Vi skall i år ta nya stadgar och byta namn på föreningen. Länsföreningen skall heta hemslöjdsförbund

Vill du få mer information kontakta ordförande i din lokalförening.

Utställning 2021

Vi hoppas få till en utställning i sommar

Tema 2021

Hemslöjdens tema år ULL.

Medlemskap

Genom att gå med i en av våra lokalföreningar blir du automatiskt medlem i länsföreningen.

I lokalföreningarna får du en trivsam samvaro och har möjlighet att lära dig nya slöjdtekniker eller fördjupa dig i något du redan kan.

Länsföreningen arrangerar en medlemsdag per år och försöker ordna en gemensam utställning varje år.

Vi verkar för att ordna kurser i gamla tekniker.

Genom länsföreningen kan du söka stipendier och projektbidrag

Länsföreningen försöker verka för ett utökat samarbete mellan föreningarna och andra aktörer i samhället.

Länsstyrelsen

Länsföreningens styrelse består av ordförande samt en ordinarie och en suppleant från varje lokalförening.

Ordförande Ulla Andersson

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Broderi Inspiration Digitalt

Var med och låt dig inspireras. Vi inleder med ett bildspel som visar broderiets många möjligheter. Därefter pratar vi om våra erfarenheter av broderi....

Cafékväll

Tag med dig ditt eget arbete och inspireras av andra till att göra något nytt. Om 8 personers gränsen fortfarande gäller så anmäl dig till Liáne....

Digital slöjdträff

Vi träffas och utbyter erfarenheter och ger varandra nya idéer. Visa gärna upp vad du gjort efter vårens träffar. Vi använder Zoom Anmäl dig till...