Göteborg och Bohusläns hemslöjdsförbund

FÖRBUNDSSTÄMMA DEN 2 APRIL kl 11

I år är vi i Allmagsgård på Orust

För mer information kontakta din lokala förening-

 

SOMMARUTSTÄLLNING i LYSEKIL

Hemslöjdare från Göteborgs och Bohuslän visar och säljer sina produkter.

 

 

Medlemskap

Genom att gå med i en av våra lokalföreningar blir du automatiskt medlem i länsförbundet.

I lokalföreningarna får du en trivsam samvaro och har möjlighet att lära dig nya slöjdtekniker eller fördjupa dig i något du redan kan.

Länsförbundet arrangerar en medlemsdag per år och försöker ordna en gemensam utställning varje år.

Vi verkar för att ordna kurser i gamla tekniker.

Genom länsförbundet kan du söka stipendier och projektbidrag

Länsförbundet försöker verka för ett utökat samarbete mellan föreningarna och andra aktörer i samhället.

Länsförbundet

Länsförbundets styrelse består av ordförande samt en ordinarie och en suppleant från varje lokalförening.

Ordförande Ulla Andersson