Göteborg och Bohusläns hemslöjdsförbund

Medlemskap

Genom att gå med i en av våra lokalföreningar blir du automatiskt medlem i länsförbundet.

I lokalföreningarna får du en trivsam samvaro och har möjlighet att lära dig nya slöjdtekniker eller fördjupa dig i något du redan kan.

Länsförbundet arrangerar en medlemsdag per år och försöker ordna en gemensam utställning varje år.

Vi verkar för att ordna kurser i gamla tekniker.

Genom länsförbundet kan du söka stipendier och projektbidrag

Länsförbundet försöker verka för ett utökat samarbete mellan föreningarna och andra aktörer i samhället.

Länsförbundet

Länsförbundets styrelse består av ordförande samt en ordinarie och en suppleant från varje lokalförening.

Ordförande Ulla Andersson

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Sommarutställning

En slöjdutställning med försäljning under tre veckor. Vi byter slöjdare varje vecka. Det är även försäljning av böcker om Kungälv

Hemslöjdens dag med tema ull

Vi visar kardning, nåltovning och våttovning samt hur man spinner med slända. Du får gärna prova på.