Slöjdföreningen Jordhammar

På sommaren och inför julen ordnar vi två längre utställningar. Den förstnämnda på Kulturhuset Fregatten och den sistnämnda på den mysiga gamla Mariagården, båda i Stenungsund. Under resten av året medverkar vi på marknader och utställningar under olika långa perioder och på olika platser.

Jordhammar är en herrgård i Ödsmål och kanske tänker du; Slöjdföreningen Jordhammar, varför heter ni så? Jo, vårt namn speglar vår historia. Vår första utställning var julen 1983 på just Jordhammars Herrgård. Föreningens medlemmar hade då renoverat gården för att få en lokal för sin slöjd och sitt konsthantverk. Till och med julutställningen 2008 hade vi en fast lokal där. Det blir 25 år! Är det då så konstigt att vi valt att behålla vårt namn trots att vi lämnat lokalen? Vi tycker inte det. Vi är glada och stolta över vår historia och söker idag nya vägar för att visa upp våra alster!

Vill du var med? Har du lokal du vill att vi besöker med någon utställning? Varmt välkommen att höra av dig – se kontaktpersonerna.

www.slojdforeningenjordhammar.se

facebook: slojdforeningenjordhammar