Föreningen Göteborgsslöjd

Föreningen Göteborgsslöjd är en icke vinstdrivande förening som bildades den 1 april 1986.

*Sprida kunskap om hantverk

*Bevara och överföra vårt hantverk till kommande generationer

*Förmedla kvalitetstänkande till  föreningens medlemmar

Vi träffas ett par gånger per år för att diskutera bland annat framtida verksamhet. Ibland bjuds en föreläsare eller en hantverkare in för att visa sitt hantverk.

Vi arrangerar kurser, utställningar och föreläsningar och en gång om året gör vi en utflykt tillsammans.

Speciella grupper är ansvariga för kurser, utställningar och marknadsföring och för medlemmarna finns en kontaktperson för varje hantverk som är tillgänglig för diskussion och rådgivning.

Aktuell information om föreningen och våra aktiviteter hittar du här: