Inlands Hemslöjdsförening

Vi är en hemslöjdsförening som finns i Kungälv och försöker att bevara de gamla slöjdteknikerna.
Detta gör vi genom kurser, träffar och studiebesök

Eftersom våren har varit underlig med olika former av restriktioner har vår verksamhet legat lågt.
Nu har vi äntligen kommit igång med tre olika aktiviteter i vår. Hoppas att höstprogrammet blir bättre