Lysekils hemslöjdsförening Stangen

Välkomna till vår nya hemslöjdsförening.

Hälsar Annie, Elsemarie, Ulla, Helen och Inger