Nässjö slöjdförening

Inför Hemslöjdens dag 2020 har vi ställt några frågor om föreningsliv och hemslöjd bland våra slöjdföreningar ute i landet. Eva Larsen är ordförande i Nässjö slöjdförening, en av tre lokalföreningar i Jönköpings läns hemslöjdsförbund. Här berättar hon om sitt engagemang i föreningen.

Mitt namn är Eva Larsen och jag är ordförande i Nässjö slöjdförening. Vi har i föreningen 48 medlemmar. Jag är pensionär och jobbar mitt sista år som ordförande innan jag ger jobbet vidare till en yngre förmåga. Jag tycker det är mycket viktigt att vi får yngre slöjdare med i föreningen. Därför har jag beslutat att ge mitt barnbarn på 13 år ett medlemskap i slöjdföreningen. Jag har frågat henne och hon tycker det låter spännande.

Vad är det bästa med att slöjda i en förening?

Det bästa med att slöjda i en förening är att får inspiration av andra. Man får en tidning som berättar om vad som händer i vårt län, utställningar, föredrag och man kan möta människor från andra kommuner.

Hur ser du på slöjdens roll i samhället idag?

Slöjden får nu och i framtiden en nytändning. Miljön är i fokus, vi ska ta vara på det vi har, reparera våra kläder, göra om kläder. Folk skaffar sig höns, odlar, och jag ser många unga flyttar ut på landet och försöker leva enkelt utan för mycket köp och släng. Detta gör att de får behov för att lära sig gamla hantverk som de sedan kan utveckla och göra nya saker av och inspirera andra.

Har din förening någon planerad aktivitet under Hemslöjdens dag?

På hemslöjdens dag kommer vi att delta i arrangemanget ”Slöjdrutan”, ett gemensamt allkonstverk skapat av medlemmar ur Jönköpings läns hemslöjdsförbund och andra slöjdintresserade. 100 rutor sammankopplade till en kedja av slöjd.

Finns det något speciellt som du och din förening skulle vilja visa eller dela med er av?

Våran förening i Nässjö har före Corona haft broderiträffar på biblioteket i Nässjö 6 gångar på våren och samma på hösten. De broderar utifrån teman och har därefter utställning. Vi har också haft flera workshops på Kulturgatan i Bodafors med naturmaterial. Vi kommer att jobba där i sommar, utomhus med naturmaterial, för barn och vuxna.

Läs mer om Nässjö slöjdförening här.

Klicka här för att bli medlem i Nässjö slöjdförening.