Nässjö slöjdförening

foto N Flink

 

– Föreningen vill vårda slöjdtraditionen och med denna som grund stimulera till utveckling och nyskapande.

– Föreningen vill arbeta för att kunnande inom slöjden bevaras och utvecklas.

– Föreningen vill också arbeta för informationsspridning, anordnande av kurser, föredrag och utställningar i syfte att sprida kännedom om slöjden, dess utveckling och villkor.