Nässjö slöjdförening

foto N Flink

foto N Flink

– Föreningen vill vårda slöjdtraditionen och med denna som grund stimulera till utveckling och nyskapande.

– Föreningen vill arbeta för att kunnande inom slöjden bevaras och utvecklas.

– Föreningen vill också arbeta för informationsspridning, anordnande av kurser, föredrag och utställningar i syfte att sprida kännedom om slöjden, dess utveckling och villkor.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Årsmöte

Lördagen den 23 februari, kl 10 samlas föreningen till årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Bäckgatan i Nässjö!Förutom...
foto N Flink

Broderiträff

Broderiträffar på Biblioteket i Nässjö. Vårens träffar har temat Vatten! Vi träffas tisdagar, ojämna veckor fram till 9 april!
foto N Flink

Broderiträff

Broderiträffar på Biblioteket i Nässjö. Vårens träffar har temat Vatten! Vi träffas tisdagar, ojämna veckor fram till 9 april!

Studiebesök till Vetlanda museum

Vi träffas på Vetlanda museum, kl 18:00, för att titta lite närmare på Helena Larsdotter Lindelias märkvärdiga mässhakar.Anmälan till Yvonne...

Byt, Köp, Sälj

Familjedag på Nässjö Stadsbibliotek! Broderigruppen medverkar med barnaktiviteter och ett byt-, köp- och säljbord! Har du något du vill byta eller...