Jönköpings läns hemslöjdsförbund

Vi har idag över 500 medlemmar varav drygt hälften är enskilda medlemmar. Övriga är medlemmar via någon av våra lokala slöjdföreningar.

Förbundets vision är att ”ge varje människa möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i slöjden”.

Förbundets övergripande mål är att göra hemslöjden mer synlig och mer samtida.

Förbundet har följande prioriterade områden  i verksamhetsplanen för 2017:

Det civila samhället – Barn och ungdom – Hållbar utveckling – Hemslöjden som näringsgren – Internationell och interkulturell verksamhet

Hållbarhet och mångfald ska genomsyra hela verksamheten och alla verksamhetsområden.

Medlemsavgiften 2017 är 200:- per år för enskild vuxen, 300:- för familj på samma adress och 50 :- för unga enskilda personer (under 26 år).

 

 

Besök andra lokala slöjdverksamheter:

KOiJ Konsthantverk, www.koij.se
Gränna omlandet, www.grannaomlandet.se