Jönköpings läns hemslöjdsförbund

Jönköpings läns Hemslöjdsförbund har idag över 500 medlemmar varav drygt hälften är enskilda medlemmar. Övriga är medlemmar via någon av våra tre lokala slöjdföreningar.

Jönköpings läns Hemslöjdsförbunds vision är att ”ge varje människa möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i slöjden”.

Förbundets övergripande mål är att göra hemslöjden mer synlig och mer samtida.

Förbundet har följande prioriterade områden  i verksamhetsplanen för 2019:

Det civila samhället – Barn och ungdom – Hållbar utveckling – Hemslöjden som näringsgren – Internationell och interkulturell verksamhet

Hållbarhet och mångfald ska genomsyra hela verksamheten och alla verksamhetsområden.

Medlemsavgiften 2019 är 220:- per år för enskild vuxen, 330:- för familj på samma adress och 50 :- för unga enskilda personer (under 26 år).

 

Jönköpings läns Hemslöjdsförbunds medlemstidning

Vår medlemstidning Händer kommer ut fyra gånger per år och innehåller information till medlemmarna, kalendarium och tips av olika slag. Läs gärna Händer online!

Övriga länkar

Besök andra lokala slöjdverksamheter:

KOiJ Konsthantverk, www.koij.se
Gränna omlandet, www.grannaomlandet.se