Jönköpings läns hemslöjdsförbund

Jönköpings läns Hemslöjdsförbund har idag över 500 medlemmar varav drygt hälften är enskilda medlemmar. Övriga är medlemmar via någon av våra tre lokala slöjdföreningar.

Jönköpings läns Hemslöjdsförbunds vision är att ”ge varje människa möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i slöjden”.

Förbundets övergripande mål är att göra hemslöjden mer synlig och mer samtida.

Förbundet har följande prioriterade områden  i verksamhetsplanen för 2018:

Det civila samhället – Barn och ungdom – Hållbar utveckling – Hemslöjden som näringsgren – Internationell och interkulturell verksamhet

Hållbarhet och mångfald ska genomsyra hela verksamheten och alla verksamhetsområden.

Medlemsavgiften 2018 är 200:- per år för enskild vuxen, 300:- för familj på samma adress och 50 :- för unga enskilda personer (under 26 år).

Jönköpings läns Hemslöjdsförbunds slöjdarstipendiater 2018

Mikael Ljungqvist har tilldelats Jönköpings läns Hemslöjdsförbunds slöjdarstipendie med motiveringen:

”Ett brinnande intresse för ett drivet hantverk.”

Det är bara ett år sedan Mikael gjorde sin första myntring, men han är möbelsnickare i grunden så att arbeta med händerna är inget främmande. Han lever efter mottot ”Hur svårt kan det va?” och prövar ständigt nya material och tekniker.

Som stipendiat får man välja en valfri veckokurs på Sätergläntan och Mikael har redan funderat på vad för kurs han skulle vilja gå. ”Min vision för mitt slöjdande är nu att lära mig nya tekniker inom metall- och silversmide för att kunna utveckla mitt hantverk ytterligare. Det är också därför som jag söker detta stipendie. Det skulle betyda jättemycket för mig att kunna åka på en kurs och lära mig mer för att få en möjlighet att vidareutveckla mitt slöjdande och få nya idéer till kommande alster.”

Grattis Mikael, och lycka till!

Vill du se mer av vad Mikael gör kan du gå in på MGs Möbeldesign på Facebook.

Ungdom

Jönköpings läns Hemslöjdsförbunds slöjdarstipendie för ungdom har tilldelats Filippa Boquist med motiveringen:

”Med hjärta och en stark kraft för slöjden.”

Får har varit Filippas intresse sedan hon var 11 år (nu är hon snart 19) då hon skaffade tre värmlandsfår som hon valde ut och köpte helt själv. Hon skaffade fåren för att hon ville arbeta för att bevara gamla hantverk och fårraser.

”Jag vill att fler ska vilja bevara våra gamla hantverk och fårraser. För om ingen för det vidare, vem ska då göra det?”

Filippa blev detta året nominerad till stipendiet. Bakgrunden till det är att Filippa under året har gjort flera uppdrag åt utvecklarna för hemslöjd och i det arbetat visat att hon har en drivkraft att sprida slöjden till barn och unga, varit stabil och pålitlig samt kommit med egna förslag som gjort projekten ännu bättre.

Grattis Filippa och vi hoppas att få se mer av dig i framtiden!

Jönköpings läns Hemslöjdsförbunds medlemstidning

Vår medlemstidning Händer kommer ut fyra gånger per år och innehåller information till medlemmarna, kalendarium och tips av olika slag. Läs gärna Händer online!

Övriga länkar

Besök andra lokala slöjdverksamheter:

KOiJ Konsthantverk, www.koij.se
Gränna omlandet, www.grannaomlandet.se