Handakraft

Alla våra träffar är öppna för alla slöjd-, hantverks-, hemslöjds-, konsthantverksintresserade! Vissa av våra aktiviteter kräver anmälan! Varmt välkomna!

Vi är en fristående förening två mil norr om Jönköping, och en del av Hemslöjdens riksförbund.

Vi har slöjdkvällar och prova-på-dagar, kurser och utställningar samt arbetsdagar/kvällar.
Alla är varmt välkomna att bidraga med tid och energi och sina kunskaper oavsett nivå.
Kom och dela gemeskapen och dina erfarenheter, vi lär och inspireras av varandra.
Mys framför brasan.

Ändamål:
Värna om hemslöjdstraditionen och med denna som grund stimulera till utveckling och nyskapande, samt verka för att tekniskt kunnade inom hemslöjden bevaras och utvecklas.

Uppmana föreningens medlemmar att skapa produkter av hög kvalité.
Verka för utställningar där föremålen representerar bra svenskt hantverk.

Sprida information, anordna föredrag och kurser i syfte att sprida kännedom om den lokala hemslöjden och dess utveckling.