Slöjdarna i Värnamo

Slöjdarna i Värnamo kommun bildades år 1987. Föreningen är av ideell natur och skall syfta till att främja slöjdens kvalitativa och estetiska utveckling. Vid tre tillfällen under året har föreningen utställning och försäljning.

Slöjdarna i Värnamo har ingen egen lokal, men under två perioder finns vi i Marknadsstugan i Apladalen.

Julmarknaden håller man traditionsenligt helgen före 1:a advent i Voxtorpsgården.

Under året har vi medlemsmöten med något tema ex någon slöjdaktivitet eller föredrag.

Vi försöker också att ha en utflykt eller studiebesök varje år.