Kungsbacka hemslöjdsgille

Inför Hemslöjdens dag 2020 har vi ställt några frågor om föreningsliv och hemslöjd till våra hemslöjdsföreningar ute i landet. Här har flera medlemmar i Kungsbacka hemslöjdsgille, genom ordförande Ulla Engström, svarat på frågorna. Kungsbacka hemslöjdsgille är en av fyra lokalföreningar i Hallands Hemslöjdsförbund.

Slöjdalster från Kungsbacka Hemslöjdsgille

Vi i Kungsbacka Hemslöjdsgille är en förening med ca 200 medlemmar. Många är pensionärer. Vi har även yngre personer och det är viktigt med olika åldrar och olika kunskaper hos medlemmarna.

Vad är det bästa med att slöjda i en förening?

Att få inspiration och att lära av varandra.

Hur ser ni på slöjdens roll i samhället idag?

Slöjden har en samlande effekt och är bra för människors psykiska hälsa.

Har er förening någon planerad aktivitet under Hemslöjdens dag?

Ja, vi ska vara på kommunens bibliotek och visa vad vi gör!

Finns det något speciellt som du och din förening skulle vilja visa eller dela med er av?

  • Vi träffas en fast kväll i månaden för medlemsmöte. Alla medlemmar är välkomna och vi har olika teman. Den som vill slöjdar.
  • Vi har Stickcaféer fasta dagar där alla är välkomna.
  • Slöjdkul för barn 5-13 år anordnas samtidigt med Stickcafé sista lördagen i varje månad (sommaruppehåll juni-augusti).
  • Vi håller kortkurser som vissa medlemmar leder.

Läs mer om Kungsbacka hemslöjdsgille här.

Klicka här för att bli medlem i Kungsbacka hemslöjdsgille.

Nålfiltade djur från Kungsbacka Hemslöjdsgille

Nålfiltade djur från Kungsbacka Hemslöjdsgille