Kungsbacka hemslöjdsgille

Kungsbacka Hemslöjdsgille arbetar aktivt och ideellt för att bevara och lära ut både mjuk- och hårdslöjd. Här ryms allt från traditionell vävning, tovning, bandvävning, frivoliteter, knyppling och stickning till karvsnitt, träslöjd och trådtjack.

Hemslöjdsgillet bildades 1982 och satsningen på barn och ungdomar har gått som en röd tråd inom gillet, till att börja med genom klassrumsbesök för att lära ut olika slöjdtekniker fram till de senaste årens Slöjdkul en lördag i månaden.

Kungsbacka hemslöjdsgille samarbetar med kommunens “kultur och turism” med t ex pröva-på-aktiviteter i bokbussar och på biblioteken.

Medlemsmötena, som av tradition varit förlagda till första onsdagen i varje månad, har haft olika teman alternativt pröva-på-aktiviteter. Junisammankomsten har i allmänhet utgjorts av utflykt till olika mål för att ge inspiration, t ex till Lindholmens lammgård eller Derome kryddor. I samarbete med Löftadalens folkhögskola anordnar vi garnfärgningskurser.

Varje år anordnar vi en bussresa sista lördagen i augusti till olika spännande utflyktsmål runtom i södra och mellersta Sverige. På vår hemsida hittar du mer info om våra aktiviteter.

Återkommande aktiviteter

  • Frivolitetsgruppen  träffas onsdagar vid 12.00 i Vuxenskolans lokaler i centrala Kungsbacka. Vill du vara med ringer du Gundla Johnson, tel 0300-61525
  • Stickcafé i Åsa sker jämna veckor mellan klockan 10.30 – 13.00 och träffarna är på Kuggaviksgården i Åsa.

Kontakta föreningen

Gör du enklast genom att skicka ett mail till: kontakt@hemslojdsgillet.se

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px