Kungsbacka hemslöjdsgille

Kungsbacka Hemslöjdsgille arbetar aktivt och ideellt för att bevara och lära ut både mjuk- och hårdslöjd. Här ryms allt från traditionell vävning, tovning, bandvävning, frivoliteter, knyppling och stickning till karvsnitt, träslöjd och trådtjack.
Hemslöjdsgillet bildades 1982 och satsningen på barn och ungdomar har gått som en röd tråd inom gillet, till att börja med genom klassrumsbesök för att lära ut olika slöjdtekniker. 
Numera har vi Slöjdkul en lördag i månaden.

Vi samarbetar med kommunens ”kultur och fritid” med t ex Slöjdcafé i samband med kommunens språkcafé för nyanlända.

Vi har medlemsmöten som är förlagda till första onsdagen i varje månad med olika teman.
Junimötet har utgjorts av en utflykt i närområdet för att träffas och få inspiration.

Varje år anordnar vi en bussresa sista lördagen i augusti till spännande utflyktsmål runtom i södra o mellersta Sverige.

På vår hemsida hittar du mer info om våra aktiviteter.

Återkommande aktiviteter

  • Frivolitetsgruppen  träffas onsdagar vid 12.00 i Vuxenskolans nya lokaler. Vill du vara med ringer du Gundla Johnson,
    tel 076 818 59 09
  • Stickcafé i Åsa sker tisdagar jämna veckor mellan klockan 10.30 – 13.00 och träffarna är på Kuggaviksgården i Åsa.
  •  Handarbetscafé i Åsa sker tisdagar ojämna veckor kl. 18.00-20.30

Kontakta föreningen

Gör du enklast genom att skicka ett mail till: kontakt@hemslojdsgillet.se

Hemslöjdens samlingar

Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px