Halmstads hemslöjdsförening

Inför Hemslöjdens dag 2020 har vi ställt några frågor om föreningsliv och hemslöjd bland våra slöjdsföreningar ute i landet. Harriet Axelsson är ordförande i Halmstads hemslöjdsförening, som är en av fyra lokalföreningar i Hallands hemslöjdsförbund. Så här svarade hon på våra hemslöjdsfrågor.

Halmstads hemslöjdsförening

Halmstads hemslöjdsförening, Världsstickningsdagen 2020.

Halmstads hemslöjdsförening bildades 2014 ur kvarlevorna efter ett hemslöjdsgille och en nerlagd butik. Medlemsregistret var inte uppdaterat på flera år. De flesta var oförstående till en förening utan butik, adresser var fel och många var döda. Endast en i den gamla styrelsen ville fortsätta så det var en rejäl uppförsbacke för den styrelse som valdes. Nu har vi en aktiv styrelse där glädjen att arbeta med slöjd är stor. Idéerna och genomförandet sprudlar.

Vad är det bästa med att slöjda i en förening?

Genom att ha en förening så kan personer träffa andra med samma intressen utan att ha känt dem sedan länge. Det är ett inkluderande förhållningssätt till slöjdgemenskap.

Hur ser du på slöjdens roll i samhället idag?

Slöjdande är ett av många sätt att öka välbefinnande liksom musik, rörelse mm. Som förening inbjuder vi personer till handens arbete och glädje.

Har din förening någon planerad aktivitet under Hemslöjdens dag?

Vi ska precis som tidigare år ha eftermiddagslektioner med lotteri, försäljning av böcker, fika och slöjdande. I år har vi bjudit in Heléne Johansson, modist, att berätta om sitt hantverk och affärsverksamhet. Förra året hade vi Jola design.

Finns det något speciellt som du och din förening skulle vilja visa eller dela med er av?

Vi fortsätter att arbeta med vårt binge. Utifrån boken som kom 2016 har vi gjort 6 utställningsskärmar. Dessa är nu översatta till engelska och skulle varit med på en utställning i Galway Irland i maj. Detta hoppas vi ska äga rum i höst eller nästa år. Vi har ett litet stickhäfte på engelska klart med två nya stickbeskrivningar till mössa och vantar i bingemönstret Bjärbo. Här återstår trycken.  En ny person i styrelsen har tillsammans med flera i styrelsen satt igång att samla bingemönster i museets arkiv. Detta kommer också att göras tillgängligt brett. Vi försöker ge allt stöd till detta. Under året har vi sökt och fått pengar för att digitalisera halländska folkdräkter. Vi ska ta fram en folder för att marknadsföra detta och hoppas även på uppmärksamhet från SHR för våra bidrag till digitalt museum.

Bingestickning, Halmstads hemslöjdsförening

Bingestickning, Halmstads hemslöjdsförening

Läs mer om Halmstads hemslöjdsförening här

Klicka här för att bli medlem i Halmstads hemslöjdsförening