Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

Hösten 2022 har vi medlemsträffar första måndagen i varje månad kl 14 och varannan torsdag jämna veckor kl 17.30 på Stadsbibliotekets cafeteria

Stadgar för Halmstads hemslöjdsförening

Bli medlem

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?  Du kan ringa någon av våra kontaktpersoner.

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Slöjdhäng på torsdagar!

På torsdagar jämna veckor träffas vi från 17:30 och fram till 20.00 på Stadsbibliotekets cafeteria. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få...

Slöjdhäng på torsdagar!

På torsdagar jämna veckor träffas vi från 17:30 och fram till 20.00 på Stadsbibliotekets cafeteria. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få...

Måndagsslöjd

Första måndagen i varje månad har vi Måndagsslöjd på Stadsbibliotekets cafeteria kl 14 med olika teman. I november tänker vi prata om Sockor för Ukraina -...

Måndagsslöjd

Första måndagen i varje månad har vi Måndagsslöjd på Stadsbibliotekets cafeteria kl 14 med olika teman. I december tänker vi prata om att slöjda inför...