Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

Anmälan pågår till projektet 1 kvm lin via mejl.Du som inte har egen mark att odla på är välkommen att delta i odlingen på Hallandsgården.

Onsdagar jämna veckor kl 17.30 bjuder vi in till hantverksträffar. Påminnelser om detta finns på Facebook och Instagram. Från och med 11 november sker detta via Zoom på nätet. Som medlem får du mejl med länk. Även nya deltagare är välkomna!

Vi har startat en kurs på temat Kreativt binge. Den pågår med två grupper fram till maj 2021 och avslutas på WWKIPDAY på Hallandsgården. Du kan följa den på Instagram #kreativtbinge. Du är även välkommen att bidra genom att visa binge som du har i gömmorna eller håller på med. Har du gamla mönster eller berättelser om binge så vill vi gärna även ha sådant. Vår mejladress ser du här bredvid. Även detta är på Zoom från 17 november.

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

Stadgar för Halmstads hemslöjdsförening

Bli medlem

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?  Du kan ringa någon av våra kontaktpersoner.

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px