Halmstads hemslöjdsförening

Slöjdhäng på Halmstads slott

Kom och slöjda tillsammans! Ta med något eget för att tälja, brodera, sticka eller annat. Ta gärna med egen fika. Välkommen!

Immateriellt kulturarv

Det handlar om traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. UNESCOs konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och undertecknades av Sverige 2011.

SHR (vår riksorganisation) arbetar för att vi tillsammans i Sverige mer aktivt ska lista rödlistade (utrotningshotade) hantverk samt se till att de bevaras för kommande generationer.Vi har anmält Binge att listas som immateriellt kulturarv.

Kultur på slottet

Tillsammans med två andra kulturhistoriska föreningar, Gamla Halmstad och Halmstads Idrottshistoriska förening, har Halmstads kommun ordnat lokaler i östra flygeln på Halmstad slott. Och det är vårt arbete med det immateriella kulturarvet som gör att vi platsar här. Mest är det vår satsning på binge som har gjort att vi uppmärksammats men även kursen i Karvsnitt, workshops i Hallandssöm mm visar att vi aktivt arbetar med bevarande, dokumentation och utveckling av rödlistade hantverk.

Du som är medlem ger stöd till detta arbete!

Passa på att sticka en barntröja i bingemönster i höst! Ellinor Nilsson har komponerat denna med inspiration från Ullaredströjan. Beskrivning på engelska i länken nedan (den finns inte på svenska eftersom den togs fram som det svenska bidraget till Nordic Craft Week 2022)

https://hemslojden.org/in-english/nordic-craft-week-2022-pattern-from-sweden/

Stadgar för Halmstads hemslöjdsförening

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Onsdagsslöjd

Kom och slöjda tillsammans! Ta med något eget för att tälja, brodera, sticka eller annat. Vi sitter inne vid utställningen om Hallandssöm,...

Kreativt binge med Slöjdhäng

Kom och slöjda tillsammans! Du som vill ägna dig åt Kreativt binge väljer ett bord. Du som tar med något eget för att tälja, brodera, sticka väljer ett...

Lördagsslöjd

Kom och slöjda tillsammans! Ta med något eget för att tälja, brodera, sticka eller annat. Vi sitter inne vid utställningen om Hallandssöm,...

Kreativt binge med Slöjdhäng

Kom och slöjda tillsammans! Du som vill ägna dig åt Kreativt binge väljer ett bord. Du som tar med något eget för att tälja, brodera, sticka väljer ett...

Lördagsslöjd

Kom och slöjda tillsammans! Ta med något eget för att tälja, brodera, sticka eller annat. Vi sitter inne vid utställningen om Hallandssöm,...