Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

Onsdagar jämna veckor kl 17.30 bjuder vi in till hantverksträffar. Påminnelser om detta finns på Facebook och Instagram. Vi förutsätter att Du väljer att stanna hemma om Du känner Dig det allra minsta snuvig eller hostig  –  man vet ju först efteråt om det bara är en vanlig förkylning.

Vi har startat en studiecirkel på temat Kreativt binge. Den pågår med två grupper fram till maj 2021 och avslutas på WWKIPDAY på Hallandsgården. Du kan följa den på Instagram #kreativtbinge. Du är även välkommen att bidra genom att visa binge som du har i gömmorna eller håller på med. Har du gamla mönster eller berättelser om binge så vill vi gärna även ha sådant. Vår mejladress ser du här bredvid.

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

Bli medlem

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?  Du kan ringa någon av våra kontaktpersoner.

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Medlemsträff på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi irl på behörigt avstånd mellan 17:30 och fram till 20.00. Vi träffas i Stadsbibliotekets kafeteria. Ta med något...