Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

Onsdagar jämna veckor kl 17.30 bjuder vi in till hantverksträffar. Påminnelser om detta finns på Facebook och Instagram.

Vi förutsätter att Du väljer att stanna hemma om Du känner Dig det allra minsta snuvig eller hostig  –  man vet ju först efteråt om det bara är en vanlig förkylning.

I sommar har vi barnträffar för barn mellan 6 och 12 år på Hallandsgården på onsdagar kl 16-18 med stöd från Region Halland och i samarbete med Studiefrämjandet. Mer info finns på Facebook och Instagram. Anmäl ditt barn för att vara säker på att få plats på hemslojd.halmstad@gmail.com

Preliminärt program – ev ändringar finns på Facebook och Instagram
17/6  Vindsnurror –
24/6  Väva i rockring –
1/7    Knyta kompisband-
8/7    Tova-
15/7   Kapsylbroscher-
22/7   Kraxfåglar –
29/7   Trasdockor
5/8    Plåtslöjd –
12/8  Täljning-

Lördagen den 5 september firas Hemslöjdens dag över hela Sverige. I Halmstad kommer vi att arrangera en träff med Workshops, presentation av arbetet som modist, försäljning av lotter och hemslöjdsböcker mm mm. Vik eftermiddagen för detta – vi återkommer med plats och närmare program

 

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

Bli medlem

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?  Du kan ringa någon av våra kontaktpersoner.

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Barnträffar på Hallandsgården

I sommar har vi barnträffar för barn mellan 6 och 12 år på Hallandsgården på onsdagar kl 16-18 med stöd från Region Halland och i samarbete med...

Hemslöjdens dag

Lördagen den 5 september firas Hemslöjdens dag över hela Sverige. I Halmstad kommer vi att arrangera en träff med workshops, presentation av arbetet som...