Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

Projektet 1 kvm lin pågår för fullt.Välkommen att besöka vår odling på Hallandsgården.

Onsdagar jämna veckor kl 17.30 bjuder vi in till hantverksträffar.  I sommar sker detta utomhus på Hallandsgården eller vid dåligt väder via Zoom på nätet. Som medlem får du mejl med länk. Även nya deltagare är välkomna!

Världsbroderidagen den 30 juli firar vi på Hallandsgården med lin och Hallandssöm. Mer info kommer

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

Stadgar för Halmstads hemslöjdsförening

Bli medlem

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?  Du kan ringa någon av våra kontaktpersoner.

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Barnslöjd – Trasdocka – så gjorde en förr

På torsdagar i sommar (10 juni - 5 augusti) får barn mellan 6 och 12 år slöjda på Hallandsgården. Olika slöjdtekniker varje gång. Anmälan krävs, max 8...

Medlemsträff på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi irl på behörigt avstånd mellan 17:30 och fram till 20.00. Vi träffas utomhus på Hallandsgården. Ta med något att...