Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

Eftermiddagsträffar med slöjd. Första måndagen varje månad i höst träffas vi på Stadsbibliotekets cafeteria kl 14 för att slöjda, prata och fika. Nästa träff är planerad till den 2 maj. 79+are ombeds ta med sig det aktivitetskort som har skickats ut.

Onsdagar jämna veckor kl 17.30 bjuder vi in till Slöjdhäng.  I höst ses vi på Stadsbibliotekets cafeteria. Även nya deltagare och icke-medlemmar är välkomna!

Kurser och alla aktiviteter – se vidare nedan allteftersom

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

Stadgar för Halmstads hemslöjdsförening

Bli medlem

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?  Du kan ringa någon av våra kontaktpersoner.

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px