Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

 

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

På Bingedagen den 11 juni 2022 spelade Straja in en film om vårt arbete med kreativt binge:

Våren 2023 har vi medlemsträffar Slöjdhäng, onsdagar jämna veckor kl 17.30 samt Måndagsslöjd första måndagen i varje månad kl 14. Kolla lokal på sociala medier men vi börjar på 035 i Studiefrämjandets lokaler.

Stadgar för Halmstads hemslöjdsförening

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter sker med hjälp av medlemsavgifter. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad  

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Måndagsslöjd

Första måndagen i varje månad har vi Måndagsslöjd. Ta med något att slöjda på eller kom och fika med andra som är intresserade av slöjd. OBS: Vi håller...

Slöjdhäng på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi från 17:30 och fram till 20.00. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få färdigt eller få hjälp med. Det...

Slöjdhäng på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi från 17:30 och fram till 20.00. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få färdigt eller få hjälp med. Det...

Slöjdhäng på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi från 17:30 och fram till 20.00. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få färdigt eller få hjälp med. Det...

Slöjdhäng på onsdagar!

På onsdagar jämna veckor träffas vi från 17:30 och fram till 20.00. Ta med något att slöjda på, gärna något som du vill få färdigt eller få hjälp med. Det...