Halmstads hemslöjdsförening

Välkommen till Halmstads hemslöjdsförening!

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling.

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

  • Arrangera workshops, föreläsningar, kurser och studiebesök.
  • Samverka med andra föreningar i närområdet.
  • Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

I sommar har vi träffar på Österskans, Hallandsgården och Rotundan, se vidare kalendariet nedan. I höst startar vi bl an en kurs för nybörjare i binge. Välkommen1

logga för Slöjdspråkvän

 

Slöjdspråkvän är ett integrationsprojekt i samarbete med Halmstad kommun, Studiefrämjandet och SFI. 

 

Bli medlem

Om du vill träffas och slöjda eller bara stödja vår verksamhet och bli medlem?  Du kan ringa någon av våra kontaktpersoner.

Kontakta oss via mail

Halmstads hemslöjdsförenings aktiviteter bedrivs utöver medlemsavgifter med kulturarvsstöd från Halmstads kommun. Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Halmstad 

logo           

Hemslöjdens samlingar
Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Kreativ kraft och språk

Välkommen till workshops på söndagar till och med juli med olika kreativa aktiviteter med syfte att öva svenska språket och knyta kontakter.Datum:...

Syjunta och vävstuga

Välkommen att slöjda och prova på att väva. Ta med ditt eget handarbete eller använd det material som finns på plats. Samling vid Backstugan.

Kreativ kraft och språk

Välkommen till workshops på söndagar till och med juli med olika kreativa aktiviteter med syfte att öva svenska språket och knyta kontakter.Avslutning...

Familjeslöjd

Folkets rum fd Österskans invigs den 2 juni. Vi dekorerar platsen dessförinnan med gerillaslöjd. På söndagseftermiddagar under juni och juli har vi...

Världsbroderidagen

Världsbroderidagen 30 juli uppmärksammas på Hallandsgården kl. 14-16. Välkommen att prova på att brodera hallandssöm på en lavendelpåse. Materialet kostar...