Gästriklands hemslöjdsförening

Inför Hemslöjdens dag 2020 har vi ställt några frågor om föreningsliv och hemslöjd bland våra slöjdsföreningar ute i landet. Inger Henriksson är ordförande i Gästriklands hemslöjdsförening och har suttit i styrelsen sedan 1995. Så här berättar hon om sin förening och hemslöjden.

Jag har nu varit ordförande i ca 1 ½ år och medlem i styrelsen sedan 1995. Föreningen ”nystartade” 1995 i samband med att Slöjdtåget kom till länet. Föreningen bildades i början på 1900-talet och då var textilpionjären Hedvig Ulfsparre en viktig person i föreningen.

Gästriklands hemslöjdsförening har en egen lokal sen början av detta året och den ligger centralt i Gävle. Vi har själva rustat lokalen och den blir en bra mötesplats för oss i föreningen. Här kommer vi ha kurser och slöjdcaféer. Själv slöjdar jag i fårskinn och har gjort i många år. Jag leder en del kurser och i föreningen delar man med sig av de kunskaper man har och lär av varann. Vi samarbetar med studieförbundet Kulturens.

Vi brukar ordna en studieresa på våren varje år och i år skulle vi åkt till Åland. Men vi skjuter på detta till nästa vår istället. Tidigare resor har gått till södra Gotland, Estland, Höga kusten, norra Gotland, Dalarna och Östergötland. Dessa studieresor som är över ca tre dagar är mycket uppskattade. Vi hoppas kunna göra en dagsresa i höst till Marabouparken i Sundbyberg och se Wanja Djanaieffs utställning. Förra året gick höstresan till utställningen på kungliga slottet med Märta Måås-Fjätterströms mattor.

Barnslöjdläger i Gästrikland

Barnslöjdläger i Gästrikland, Mackmyra brukspark.

Slöjden har en viktig roll i dagens samhälle. Viktigare än någonsin och föreningsverksamheten är ett sätt att nå ut med slöjden till många människor. En viktig grupp vi i föreningen jobbar med är barn. Vi har ett slöjdläger varje sommar under fyra dagar i Mackmyra brukspark utanför Gävle. I år blir det vecka 31 och 32 och en grupp som är 8-10 år och en grupp som är 11-13 år. Under lägret får barnen själva vara med att ta materialet de ska jobba med t ex fälla mindre träd för täljning. Vi söker pengar bl.a. från kommunen, regionen och olika fonder för att täcka kostnaden för handledare, material, mat mm. Hittills har vi lyckats få ihop pengar varje år! Lägret är gratis, så att den ekonomiska situationen i familjen inte skall vara avgörande för möjligheten att kunna delta.

Slöjd i Gästrikland

Under höst-och vårtermin har vi också slöjdcafé för barn på biblioteket 2 timmar/vecka. Då samarbetar vi med fritids och temat varierar. T.ex. tälja, brodera, gjuta och smida, alltså inte pyssel.

Inför Hemslöjdens dag planerar vi att ha aktiviteter i vår nya lokal och samtidigt ha invigning av lokalen. Vi planerar också en utställning på temat bomärken och monogram.

I vår förening ser vi det som viktigast att förmedla kunskap om olika slöjdtekniker för tillämpning i traditionella arbeten eller i aktuella sammanhang och att vara en social mötesplats för våra medlemmar.

Läs mer om Gästriklands Hemslöjdsförening här.

Klicka här för att bli medlem i Gästriklands Hemslöjdsförening.

Publicerat 2020-06-10