Smålands Lincentrum får stipendium!

Intervju med Smålands Lincentrum som får Greta Johanssons linstipendium för att fortsätta samla in och dokumentera linets betydelse i Småland.

Linstipendium till Smålands Lincentrum.

Smålands Lincentrum, Dädesjö tilldelas 5 000 kronor som en uppmuntran att fortsätta arbetet med att samla in och dokumentera linets betydelse i Småland. Smålands Lincentrum sprider kunskap om lin och linhantering i Småland och vill bevara en levande tradition av högt kulturvärde samt visa på de miljövänliga aspekterna på linfibern.

 

Hej Roland Johansson från Smålands Lincentrum!

 Vad gör ni på Smålands Lincentrum?

– Smålands Lincentrum är en drygt två år gammal förening som ska sprida information om lin och linhantering i Småland. Föreningen är en vidareutveckling av Dädesjö Lin som har varit verksam i mer än tjugo år och som under den tiden odlat, skördat och demonstrerat linberedningens olika faser. Detta har skett och sker genom kursverksamhet och praktisk utbildning i våra hantverkslokaler.

Varför är det viktigt att samla in och dokumentera lin- och linhantering i Småland?

– Det gäller att för kommande generationer bevara och föra vidare den kunskap som idag finns i vår förening och som är av högt kulturvärde och som tyvärr är på väg att försvinna hos allmänheten. Forskning och dokumentation är en viktig del av vår verksamhet.

Ni har fått Greta Johanssons stipendium på 5 000 kr! Vad betyder det här stipendiet för er?

– Stipendiet innebär bland annat en ekonomisk resurs som ger oss ytterligare möjlighet att forska och dokumentera samt sprida kunskap till ännu fler människor om den miljövänliga linfibern.

Hur ser ni på utvecklingsmöjligheterna för lin som material?

– Linet har genom åren varit en mycket viktig och värdefull växt för allehanda produktion av vävnader och kläder. I dagsläget har linet fått stå tillbaka för till exempel bomull, men med tanke på den miljövänliga textilfibern finns det gott hopp om linets återkomst

Vad ska ni göra härnäst?

 – Vi ska fortsätta med vår kunskapsöverföring till vår och nästa generation samtidigt som vi fortsätter med vår utställningsverksamhet och vårt deltagande i olika mässor och utställningar.

 

Stipendieutdelning på Handmade Issues

2019 delas 235 000 kronor ut i form av stipendier som Hemslöjden administrerar. Utdelningen sker den 16 november, under vårt årligen återkommande kreativa forum Handmade Issues, där aktuella slöjdämnen stöts och blöts med hjälp av spännande slöjdpersonligheter.

I år livesänds hela konferensen för att alla ska kunna delta på sin egen ort. Tekniska detaljer kommer en vecka innan konferensen!

För dig som vill passa på att skaka hand med stipendiaterna och se deras verk, är du välkommen till Stockholm! Köp biljett här!

 

Länkar:

Läs mer om Handmade Issues här

Läs mer om våra stipendier här