”Nävernörd” får 25 000 kronor till forskningsprojekt

Intervju med Emma Dahlqvist som får Bo Hammarskjölds stipendium på 25 000 kronor!

Foto: Clara Bodén/Emma Dahlqvist

Juryns motivering:

”Emma Dahlqvist tilldelas 25 000 kr för att ges möjlighet att delta i forskningsprojektet Tillverka i Trä, ett samarbete mellan Högskolan i Väst, HDK och Innovatum. Emma experimenterar med näver som material där hon undersöker relationen mellan traditionell slöjdkunskap och digitala tekniker. I projektet vill hon fortsätta undersöka materialets möjligheter och skala upp tekniken för att använda i nya kontexter och applikationer.”

Emma svarar på Hemslöjdens frågor:

Vem är du och vad gör du?

– Jag heter Emma Dahlqvist och bor i Österåsen, Jämtland. Jag är textildesigner, konstnär och nävernörd som i mitt arbete fokuserar på relationen mellan äldre slöjdkunskap och digitala tekniker.

Jag intresserar mig för hur vi ska förhålla oss till material idag, när tillgången på många naturliga råvaror sinar och bergen av skräp och avfall växer. Jag tror att många nya typer av funktioner, uttryck och material kan uppstå om vi kombinerar uråldriga hantverkskunskaper med ny teknologi och okonventionella metoder.

Varför är det så spännande att arbeta med näver?

– Det är många saker men i stort tror jag det handlar om en kombination av materialets fantastiska egenskaper och hur det har använts historiskt. Näver är ett mångsidigt material som har använts i tusentals år, men på grund av fantastiska egenskaper, som att isolera från kyla och väta, är det även idag ett högaktuellt och hållbart material.

Numera är det mycket näver som försvinner som ett restmaterial från skogsindustrin, det skrapas av trädstammarna vid avverkningen vilket ju är dumt när det istället kunde tas tillvara på.

Näver går att bearbeta på så många olika vis. Förutom den traditionella flätningen och tampningen går det att vika och värmepressa och med hjälp av ligninet i materialet går det också att limma med. Helt enkelt är näver en outnyttjad resurs som jag ser mycket potential i.

Du har fått Bo Hammarskjölds stipendium på 25 000 kr! Vad betyder det här stipendiet för dig?

– Det betyder jättemycket för mig. Det ger en slags fingervisning i att mitt arbete är relevant och en uppmuntran för mig att fortsätta.

Själva stipendiet kommer också hjälpa mig mycket i mitt fortsatta arbete där jag vill titta på sätt att använda den näver som i dagsläget går till spillo i skogsindustrin. Genom materialexperiment vill jag undersöka sätt att förädla den kasserade nävern till nya typer av material. Detta kommer dels ske i min egen studio i Östersund men också genom projektet Tillverka i Trä som drivs av bland andra Stenebyskolan i Dals Långed.

Vad ser du att digital teknik erbjuder slöjden för möjligheter?

– Jag tror att mycket kan hända i kombinationen av traditionell kunskap och digitala tekniker. För mig är hantverkstraditionen ett sätt att förstå ett material och hur det går att nyttja, men med hjälp av digitala tekniker kan dessa traditionella tillvägagångssätt brytas vilket i sin tur kan erbjuda nya metoder, uttryck och funktioner inom slöjden.

Vad ska du göra härnäst?

– Härnäst kommer det några utställningar med en del av mina vikta och värmepressade näververk. Men jag ser också mycket fram emot att sätta igång arbetet med att bearbeta den kasserade nävern från skogsindustrin för att se på vilka sätt den kan omvandlas till nya material eller produkter.

Stipendieutdelning på Handmade Issues

2019 delas 235 000 kronor ut i form av stipendier som Hemslöjden administrerar. Utdelningen sker den 16 november, under vårt årligen återkommande kreativa forum Handmade Issues, där aktuella slöjdämnen stöts och blöts med hjälp av spännande slöjdpersonligheter.

I år livesänds hela konferensen för att alla ska kunna delta på sin egen ort. Tekniska detaljer kommer en vecka innan konferensen!

För dig som vill passa på att skaka hand med stipendiaterna och se deras verk, är du välkommen till Stockholm! Köp biljett här!

Läs mer!

Läs mer om Handmade Issues här

Läs mer om våra stipendier här