Inför Handmade Issues – Vem får ta plats?

Läs intervjun med Göran Johansson och Mikael Alfredsson från projektet ParaCraft/Liv i rörelse där vuxna personer med funktionsnedsättning stimuleras till ett mer aktivt liv genom slöjd.

Paracrafts projektledare håller en arm om Mikael som deltar i projektet.

Handmade Issues är ett kreativt forum för handgjort skapande som arrangeras av Hemslöjden en gång om året. Den 16 november diskuteras handgjort skapande utifrån temat ”Synapser – hjärna, hjärta, hand” och vad som händer i mötet mellan de tre.

Under konferensen får du ta del av spännande talare som är aktuella inom slöjden just nu.

Läs mer om Handmade Issues 2019 här!

Intervju med Göran och Mikael från ParaCraft

Här intervjuar vi projektledare Göran Johansson och projektdeltagare Mikael Andersson som deltar i Handmade Issues under programpunkten ”Vem får ta plats?”

Hej! Berätta lite kort om projektet ParaCraft!

– Genom att kombinera idrott och konsthantverk under professionell ledning utvecklar vi den kognitiva förmågan och självbilden hos personer med intellektuell funktionsnedsättning med eventuella tilläggshandikapp. Vi arbetar med idrott, varmsmide, träslöjd och keramik.

På årets Handmade issues väcker ni frågan ”Vem får ta plats?”. Vilka insikter hoppas ni att publiken tar med sig hem från er föreläsning?

– Det är inte de intellektuellt funktionsnedsatta som behöver oss ”normalstörda” utan vi som behöver dem! Lita på människor så växer dom och utvecklar sin självbild och plats i samhället.

Vad ser ni att Hemslöjdsvärlden behöver arbeta med för att bli mer inkluderande?

– Ni kan t.ex. arbeta med workshops där olika grupper möts och bryter tankar mot varandra. Deltagare kan till exempel vara konsthantverkare, idrottare, funktionsnedsatta och nyanlända.

Mikael, hur har ditt liv förändrats sedan du började slöjda?

– Jag behövs och man lyssnar på mig.

Göran, Har du märkt någon skillnad nu jämfört med när projektet startade?

– Mycket stor skillnad. Man är stolt över vad man gör, man lär sig att arbeta i grupp och ta hänsyn. Vi ledare har förändrats som personer. Vissa hälsoeffekter som en del deltagare uppvisar är förvånande och där pågår nu en undersökning. Är slöjd och idrott i kombination inte ett hantverk utan en behandlingsmetod? Det hoppas vi få svar på.

 

Länkar om Handmade Issues

Köp din biljett idag!                                                 

Läs mer om Handmade Issues 2018

Läs mer om Handmade Issues 2017