Handmade Issues: Jennie Tiderman-Österberg

Jennie Tiderman-Österberg, Handmade Issues 2018

 

Vem är du och vad gör du?

Jag är sångerska, Tolkien-fantast och musiketnolog. Jag arbetar på Dalarnas museum som musikantikvarie och för tillfället leder jag ett projekt som handlar om Fäbodlandskap och vallmusik.

Du kommer prata på Handmade Issues om Längtan.
Vad kommer du prata om?

Många känner till att fäbodvallarna i de allra flesta fall var matriarkat. Vi vet vilka arbetsuppgifter kvinnorna hade där, men vi vet inte så mycket vad de kände inför arbetet och, den ibland, ensamma vistelsen i skogarna. När jag har sökt i arkiven efter berättelser som rör mer den personliga upplevelsen, har jag funnit tydliga teman. Ett utav dessa teman är just längtan.Jag vill berätta om hur denna längtan tog sig i uttryck och varför det kan vara så att just längtan är en sådan tydlig känsla i dessa berättelser.

Vad är hemslöjd för dig?

För mig kan verbet hemslöjdandevara en typ utav längtan. Längtan att få utrymme för sig själv och sitt minimalistiska skapande, i en form utav stillastående. En stor kontrast till dagens enormt uppskruvade tempo. Jag tror att det bakom varje handarbete ligger en berättelse om en människa. Därför kan slöjden vara en ingång till hur människor har skapat och vad skapandet har betytt. 

Hur tänker du kring att kunskaper om kulturarv, identitet och tillhörighet, kopplat till handgjort skapande, kan påverka Sverige i en positiv riktning?

I Sverige idag används många uttryck som vi räknar till kulturarv,för att befästa en högerextrem fantasivärld. En värld där det vi kallar kulturarvhar gått helt oförändrat genom tiderna och därför anses dessa uttryck vara urtypen av Det svenska.Men tittar vi på handarbeten, eller musik, kan vi se influenser från både lokala, nationella och internationella relationer. Så har det alltid sett ut. Ingen gör som vi alltid har gjort. Inte ens våra förfäder gjorde som vi alltid har gjort. Estetiska uttryck har, precis som människan och hennes relationer, förändrats över tid. Att titta närmare på tekniker och material kan innebära att vi också hittar bevis på att det vi ser som ”typiskt svenskt”, alltid har påverkats av migration av människor och kulturella uttryck. 

Har du tips på bra länkar?

Kan tipsa om Sara Parkman och Samantha Olanders sommar i P1, där de tar upp frågor som rör skillnaden på att bevara och att aktivt förvalta och hur detta relaterar till en längtan efter vår historia.

 

Fotograf: Helén Sjöstrand

Handmade Issues 2018