Hemslöjden delar ut nytt linstipendium

Blommande lin

Hemslöjden har fått i uppdrag att dela ut medel ur Greta Johanssons linfond. Linstipendiet har delats ut under ett par tillfällen tidigare, men från och med nu ska det göras varje år under en 10-årsperiod.

Greta Johansson

Greta Johansson, foto: Maria Ingvarsson

Greta Johansson är idag 90 år och har en bakgrund som vävlärare i Örnsköldsvik, spetskonsulent i Linköping, hemslöjdskonsulent i Skaraborg och därefter rektor på Sätergläntan. På Sätergläntan stannade hon ända tills hon gick i pension 1992. I samband med Gretas pension gjordes en insamling som blev grunden till linfonden.

Linet har länge fascinerat Greta. Att framställa lin är en omfattande process som dessutom är väderberoende. Den färdiga lintråden är resultatet efter lång och ihärdig bearbetning.  I föräldrahemmet i Dalsland odlade man lin och det var antagligen därför hon blev mer intresserad och började på en linkurs för Henryk Zienkiewicz (linexpert och agronom) på Sätergläntan 1972.

Under 1970-talet fick linet ett uppsving i Sverige, mycket tack vare gröna vågen. Linkurserna på Sätergläntan fick dubbleras för att svara mot det stora intresset. Flera linföreningar bildades under den perioden. De flesta föreningarna finns fortfarande kvar och värnar om att hålla kunskapen om lin vid liv genom att bland annat ge kurser i ämnet.

Greta Johansson med linkärve

Greta Johansson med linkärve

Efter linkursen blev Greta assistent till Henryk och när han gick i pension tog hon över som kursledare. Som pensionär har Greta fortsatt att hålla linkurser, men även utbildat blivande konservatorer i lin på Göteborgs universitet. Än idag vid 90 års ålder håller Greta knypplingskurser i hemmet i Värmland.

Linstipendiet

Stipendiet är på 20 000 kr och delas ut till en person, förening eller organisation som verkar inom linområdet. Stipendiet kan sökas av person, förening eller organisation och dessa kan också föreslå lämplig stipendiat. Stipendiets jury kan också utse en stipendiat. Ansökan som ska vara i form av en PDF ska vara inne senast 15 september och skickas till info@hemslojden.org.

Stipendiegruppen består av Eva Anderson, fd länshemslöjdskonsulent i Stockholms län, Monica Modig Rauden, länshemslöjdskonsulent i Kronobergs län, Hanna Bruce, VD Växbo lin, Agneta Carlson, kansliansvarig Hemslöjden.

Samtliga bilder är tagna av Maria Ingvarsson på Linodlarföreningen Fransåker i Stockholms län.