Nu börjar vi publicera!

Zickermans studiesamling: Vagnsdynor, kuddar och täcken i röllakan finns nu på Digitalt museum.

Röllakan från Zickermans studiesamling

I höstas fick Hemslöjden bidrag från Riksantikvarieämbetet för att kunna publicera resten av Zickermans studiesamling på Digitalt museum. Nu har vi satt igång arbetet och de första publicerade mapparna visar röllakan, framförallt från Skåne. Det är bilder på bland annat vagnsdynor, kuddar och täcken som du nu kan se på Digitalt museum. När alla bilder är publicerade kan vi se fram emot en fantastisk kulturskatt att söka inspiration och kunskap i!

Om studiesamlingen

Under åren 1910-1932 genomförde Lilli Zickerman en inventering av folklig textil i Sverige. Syftet var att dokumentera olika textila tekniker men också att stärka värdet på de textila föremålen. Hon började systematiskt fotografera, mäta upp och beskriva de föremål som hon inventerade på sina resor runt om i landet. Till sin hjälp hade hon sin bror som handkolorerade fotografierna utifrån garnprover tagna från föremålen.

Zickermans studiesamling finns på Nordiska museet i Stockholm. På 1940-talet köpte Hemslöjden dupletter av de 12 000 första bladen av Lilli Zickerman och dessa deponerades som en studiesamling på Konstfack. Samlingen består av 12 000 blad, varav 1000 blad sedan tidigare är publicerade på Digitalt museum. De återstående 11 000 bladen ska nu publiceras.

Uppmärkning och publicering

Arbetet består av att märka upp bilderna efter teknik, material, mönster och ort m.m. När det är gjort publiceras de på Digitalt museum. Hemslöjden har tagit hjälp av Lars Westberg och Hans Heckscher som på ideell basis arbetar med materialet. Madelaine Jansson (ena halvan av 2stickare och författare till boken Sticka flerfärgsstickning med lyfta maskor) arbetar också i projektet under ett halvår. Målet är att hela samlingen ska vara publicerad i höst.

– Jag som själv arbetar med färg, form och textilier tycker att det är enormt inspirerande att gå igenom materialet, säger Madelaine.

Inom kort kommer du även kunna se mappar med fritt broderi och knyppling. Följ publiceringen på Instagram: #zickermansstudiesamling, på Hemslöjdens Youtubekanal eller här på hemslojden.org.

För att se de publicerade mapparna med röllakan gå in på https://digitaltmuseum.se/owners/S-HS, sök på mappnummer; 100, 101, 102, 103 eller 104.

Läs nyhet om bidraget från Riksantikvarieämbetet