Textilt kulturarv blir tillgängligt för alla

Riksantikvarieämbetet har beviljat Hemslöjdens ansökan om bidrag till att tillgängliggöra Zickermans studiesamling på Digitalt museum.

Bildcollage med föremål ur Zickermans studiesamling

Hemslöjden har fått 220 000 kr och pengarna ska gå till att märka upp föremål från samlingen för att göra dem sökbara på Digitalt museum.

Zickermans studiesamling är en stor kulturskatt med bilder som visar allmogetextil från början av 1900-talet. Samlingen består av 12 000 blad, varav 1000 blad redan finns publicerade på Digitalt museum.

Tack vare bidraget från Riksantikvarieämbetet kan vi nu fortsätta arbetet med att märka upp föremålen efter teknik, material, mönster och ort etc – ett arbete som påbörjades 2016. När alla föremål är publicerade kan vi se fram emot en enorm kulturskatt att söka inspiration och kunskap i.

Om kulturarvsstödet: Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner kronor till projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget är nytt för i år och går till organisationer som bedriver ideell kulturarvsverksamhet.