Panelsamtal på Handmade Issues

Kan slöjden, med sitt hållbarhetstänk kring resurshushållning och återbruk, bidra till långsiktiga förändringar på globala problem? Kan handgjort skapande bidra till en positiv utveckling när det gäller mångfald, representation och demokrati? Kan görandet bidra till välbefinnande och överlevnad och hur kan enskilda individer påverka samhället med händernas kunskaper?

Det är några av frågorna som kommer att diskuteras i panelsamtalet under Handmade Issues. Med i samtalet är:

Helena Hansson

Helena Hansson är doktorand i Design på HDK Steneby. Hennes forskningsarbete är kopplat till pågående hantverksaktiviteter i och kring staden Kisumi i Kenya där hon undersöker hur design kan vara med och bidra till innovationsaktiviteter för att stödja utvecklingen av lokalsamhället, bland annat att skapa nya försörjningssätt för kvinnor.

Saadia Hussain

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstnärlig ledare baserad i Stockholm. I sin roll som konstnärlig ledare på Mångkulturellt centrum arbetar hon i projekt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande.

Maria Diedrichs

Maria Diedrichs, som är redaktör på tidningen Hemslöjd, är precis hemkommen från en resa till Rumänien där hon hälsade på hemma hos en familj som turas om att resa till Sverige för att antingen tigga eller sälja täljda träslevar. I deras by kunde hon se vilken skillnad kombinationen hantverk och migration kan göra i en människas liv. Det var väldigt hoppfullt.

Frida Arnqvist Engström

Frida Arnqvist Engström är journalist, föredragshållare och författare till boken Gerillaslöjd – garngraffiti, D.I.Y och den handgjorda revolutionen. Hon driver också slöjd- och hantverksbloggen Kurbits.nu. Frida tror att slöjd kan förändra världen, åtminstone göra skillnad från person till person och på så sätt bidra med utveckling och framsteg.

Panelsamtalet leds av dagens moderator Barakat Ghebrehawariat som också deltar i debatten.