Moderator: Barakat Ghebrehawariat

Moderator för Handmade Issues är Barakat Ghebrehawariat. Barakat är känd som demokratiagent och en röst i det offentliga samtalet om mångfald, demokrati och representation. Förutom att föreläsa om demokratifrågor arbetar han med kulturkollektivet Revolution Poetry och sitter i styrelsen på Rättviseförmedlingen.

Vad hemslöjd för dig?

– Min bild av hemslöjd är fruktansvärt ouppdaterad men positiv överlag. Ordet i sig leder osökt tankarna till lekfulla lektioner på högstadiet. Jag minns att jag hade en närmast orubblig könsstereotyp syn på det hela. Syslöjd var för tjejer, träslöjd för killar. I efterhand undrar jag hur mycket skolan och i förlängningen samhället i stort bidrog till min starkt könade världsbild. Idag är jag expert på normkritik och demokratifrågor så jag ”vet bättre” på ett intellektuellt plan men ändå så är fortfarande den första bilden som dyker upp i mitt huvud när jag hör ”hemslöjd” en vithetsnormativ kvinna i medelåldern. Oundvikligen medelklass. Jag ser handvävda korgar, blommiga grytlappar och broderade köksprodukter. 20 år senare och jag ser fortfarande syslöjd = ”kvinnligt”. Vad säger det om mig? Vad säger det om samhället? Men viktigast, hur bryter vi den här typen av bilder och normer?