Etikett: näverstickning

Näverstickning

Näverstickning del 2. Du kan delta även om du inte var med på del 1. Vi lär oss...

Näverstickning

Näverstickning Vid näverstickning stickar du en ruta åt gången, vågrätt rad efter rad. Detta ger en yta som...

Näverstickning

Näverstickning, eller entrelac, är rutor stickade i olika riktningar. Man börjar med en rad trianglar som man sedan...