Etikett: korg

Vi gör korgar i papper

I kväll börjar vi med återbruksslöjd och gör korgar i olika kvaliteter. Ta med eget material som du...

Korgar i luffarslöjd

I kväll börjar vi med korgar i luffarslöjd. Ta med eget fika.

Virka korgar

I kväll gör vi klart korgarna. Ta med eget fika.
Löb

Halmlöb

Löb-bindning, eller spiralbindning är en teknik som förr användes vid tillverkning av bl a  förvaringskärl, bikupor, halmskor och t...
Flätad korg

Flätade korgar

Vi gör korgar av sly på fast botten. Liáne tar med material och visar hur vi kan göra....