Sy din Blekingedräkt

En kurs där du lär du dig grunderna i folklig sömnad och får möjlighet att påbörja skapandet av en egen folkdräkt från Blekinge.

Har du en dräkt som du vill komplettera eller förändra så den passar dig? Vi undersöker möjligheterna till detta och du får stöd i processen. Du får också kunskap om hur det äldre dräktskiktet i Blekinge såg ut och hur det har tolkats under 1900-talet. Fokus i kursen ligger på kvinnodräkterna.

Ledare är Lisa Stormlod. Lisa har studerat Folklig sömnad på Sätergläntan och är en del av Blekingelivet.

Kursdatum är 22 augusti, 19 september, 24 oktober och 21 november, kl 15-18.

Materialkostnad tillkommer.

Kursen anordnas i samarbete med föreningen Blekingelivet som arbetar för att väcka liv i och utveckla det blekingska dräktskicket och studieförbundet Kulturens.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kursen kan därför med kort varsel flyttas till ett annat datum.