Blekinge läns hemslöjd

Slöjdhuset i Ronneby

Här bedriver vi kurser, slöjdcaféer och andra arrangemang.
Vi har Öppet hus varje vecka.

Vill du bli medlem i Blekinge läns hemslöjdsförening? Kontakta oss info@blekinge.hemslojden.org

Medlemsavgifter

  • Enskild medlem 200 kr
  • Familj 300 kr
  • Ungdom upp t.o.m. 18 år 50 kr
  • Juridisk person 400 kr.

Verksamhetsutvecklarna inom slöjd och konsthantverk når du via deras hemsida Slöjd i Blekinge

Anmälningsvillkor för kurser

Minderåriga
Om du är under 18 år måste din målsman godkänna din anmälan och stå som betalningsmottagare för deltagaravgiften.

Bekräftelse
När du anmält dig till en aktivitet får du en bekräftelse på din anmälan. Innan aktiviteten startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen medföljer information om deltagaravgiften och hur du betalar.

Ångerrätt
Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. För att använda din ångerrätt skickar du ett meddelande till oss, våra kontaktuppgifter hittar du på bekräftelsen. I det fall du redan betalt din deltagaravgift kommer vi att återbetala den till dig inom 30 dagar från det att du använt din ångerrätt.

Förverkad ångerrätt
Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avanmälan och avbrutet deltagande

  • När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter genom att kontakta oss.
  • Om du återtar din anmälan innan aktiviteten startat men mindre än 14 dagar före start debiteras du en administrationsavgift på tio procent av deltagaravgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Om du avbryter ditt deltagande på en startad aktivitet är du i regel skyldig att betala hela deltagaravgiften. – Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten, arbetslöshet eller andra jämförbara anledningar som inte kan läggas dig till last återbetalas den ännu ej utnyttjade delen av deltagaravgiften med avdrag för litteratur och material.
  • Inom 30 dagar från det att du avanmält eller avbrutit ditt deltagande enligt ovan ska vi återbetala redan inbetald deltagaravgift till dig.

Inställd eller ändrad start
Om vi ställer in en aktivitet har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp mer än en vecka eller om tiden för aktiviteten ändras har du rätt att utan att ange orsak avanmäla dig och återfå hela deltagaravgiften. Eventuellt inbetald deltagaravgift återbetalas till dig inom 30 dagar.

Betalning och kostnader
Deltagaravgiften framgår av informationen som lämnas i samband med anmälan. Ytterligare kostnader kan förekomma för till exempel litteratur och material. Detta framgår av informationen som lämnats i samband med anmälan. Av informationen ska framgå hur stora dessa avgifter är. Deltagaravgifter ska betalas inom 10 dagar från det att du fått bekräftelse på att kursen startar.

Banner för Blekinge läns hemslöjdsförening på Digitalt museum i Hemslöjdens samlingar

 

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Föreläsning med Lina Odell

Sveriges första gesäll i dräktsömnadsyrket berättar om sitt gesällprov och hur hon inspireras och arbetar när hon förvandlar folklig textil till...

Öppet Slöjdhus

Välkomna till vårt Öppna Slöjdhus mellan 17:30 - 20:30. Ta gärna med eget slöjdarbete om du har. Medlemmar i Blekinge Länshemslöjd betalar 20 kr och...

Föreläsning om dräktskick från Blekinge Läns hemslöjds egna samlingar

Kerstin Nordlinder Arlid är folkdräktssömmerska med inriktning på Blekinges dräktskick och har via bland annat sociala medier visat i bild och text hur...

Dräktkurs – fortsättning

Kursledare Kerstin Nordlinder Arlid är expert på folkligdräktsömnad. På kursen lär du dig grunderna i detta hantverk.Genom att sy på en egen dräkt, eller...

Soppslöjd på Slöjdhuset

Vi äter en god soppa och slöjdar sedan tillsammans. 200 kronor om du inte är medlem och 150 kronor om du är medlem.