Måndagssamtalet: Mina decennier som länshemslöjdskonsulent

I vinter sker våra Måndagssamtal digitalt.

Eva Anderson kom till Stockholm som länshemslöjdskonsulent 1970 och blev kvar ända till sin pensionering. Hon kommer att dela med sig av minnen från sina många yrkesår i länet.

Det här Måndagssamtalet är en del av årets tema för hela Hemslöjden, som är Identitet.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69878524130

Bild: Maria Holmerin Nord